• Comunicare privind elaborarea proiectului „Ghid de bune practici privind interpretarea şi aplicarea unitară de către organele profesiei a reglementărilor privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013”.

Urmare adresei Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA prin care se solicită Uniunii Naţionale a Barourilor din România să comunice tuturor barourilor şi avocaţilor PREZENTAREA COMPARATIVĂ a reglementărilor privind „Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” incluse în paragraful 3 din Secţiunea I, Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat” – art. 230 – art. 237 (coloana din stânga a tabelului de mai jos) şi reglementările adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013 prin care s-au modificat exclusiv articolele 243, 244, 247, 248, 249, 250 şi s-a introdus art. 2491 rugăm Barourile şi avocaţii interesaţi să comunice către I.N.P.P.A. la adresa de email [email protected] propuneri privind elaborarea Ghidului de bune practici privind interpretarea şi aplicarea unitară de către organele profesiei a reglementărilor privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013.

Menţionăm că, potrivit hotărârii Comisiei Permanente din 31 ianuarie 2014 s-a transmis Departamentului de Studii, Cercetări Juridice şi Cooperare Internaţională al I.N.P.P.A. materialul documentar care a stat la baza lucrărilor Consiliului U.N.B.R. pentru modificarea Statutului profesiei de avocat în ceea ce priveşte publicitatea profesională şi materialele înaintate la U.N.B.R. de avocaţi sau terţe persoane, în legătură cu activităţile de publicitate profesională şi marketing profesional, în vederea analizării acestora, inclusiv prin consultanţă de specialitate, dacă este cazul şi elaborării propunerilor ce se impun, inclusiv a propunerilor de răspuns la solicitările adresate U.N.B.R..

În baza propunerilor, Comisia va elabora un Ghid de bune practici privind interpretarea şi aplicarea unitară de către organele profesiei a reglementărilor privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat adoptate prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013.

Ataşăm PREZENTAREA COMPARATIVĂ susmenţionată şi Decizia interpretativă a Consiliului U.N.B.R. nr. 523 din 1 iulie 2009 privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei, ale cărei prevederi, după 4 ani de aplicare efectivă, au fost integrate în Statutul profesie de avocat.

Publicat in:
Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 13 februarie 2014