U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. organizeaza conferinţa cu titlul „ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANŢII REALE MOBILIARE – NOUTĂŢI LEGISLATIVE ŞI TEHNICE. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE", Bucuresti, 04-05 iulie. Se acordă 15 ore de pregătire profesională continuă.

Sigla UNBR

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Sigla INPPA

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

organizează conferinţa cu titlul

„ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANŢII REALE MOBILIARE – NOUTĂŢI LEGISLATIVE ŞI TEHNICE. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE”

Hotel Intercontinental, Sala Rapsodia, etajul 1

Se acordă 15 ore de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Vineri, 4 iulie 2014

13,00-13,30   Înregistrarea participanţilor
13,30-13,45   Cuvânt de deschidere a conferinţei – Conf. Univ. Dr. Traian Briciu, Directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
13,45-14,45   Dezvoltări legislative în materia AEGRM de la adoptarea noului Cod civil până în prezent – Lector Dr. Radu Rizoiu, avocat în Baroul Bucureşti
14,45-15,00   Pauză
15,00-17,00   Aspecte teoretice şi practice privind înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în AEGRM – Monica Matei, director executiv al Corpului operatorilor AEGRM

Sâmbătă, 5 iulie 2014

10,00-12,00   Noţiuni tehnice. Platforma tehnică Client Arhivă şi semnătura electronică – Ing. Paul Stănescu, consilier IT, Autoritatea de Supraveghere a AEGRM – Ministerul Justiţiei
12,00-12,45   Pauză
12,45-14,45   Raporturile operatorului UNBR cu agenţii săi împuterniciţi. Obligaţiile operatorului şi agenţilor împuterniciţi – Av. Ion Scăunaşu, director general AEGRM al operatorului UNBR, Av. Mircea-Cosmin Breahnă, director tehnic al operatorului UNBR

Participanţilor la conferinţă care nu au calitatea de avocat li se vor acorda certificate de participare.

Taxa de participare este de 350 lei pentru cele două zile de conferinţă. Plata se va efectua în contul I.N.P.P.A. RO56RNCB0082044172480001, deschis la B.C.R., Sucursala Unirea. La data conferinţei se vor elibera facturile pentru plăţile efectuate.

Pentru înscriere la conferinţă vă rugăm să transmiteţi formularul ataşat completat.

Publicat in:
Fără categorie, Pregatire profesionala continua, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 27 iunie 2014