REPARTIZAREA PE SĂLI, Accesul Candidaților și Instrucțiuni – Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2023

 Examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2023

REPARTIZAREA PE SĂLI

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR


Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV

Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV


ACCES CANDIDAȚI

Pentru a putea intra la sălile de examen, candidații vor prezenta la punctele de acces în imobilul de examen următoarele documente

1. cartea/buletinul de identitate sau, alternativ: adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate
2. legitimația de examen TIPĂRITĂ (pe hârtie; nu este acceptată prezentarea legitimației pe telefon, tabletă sau alte mijloace electronice)

Pentru candidații repartizați în sălile de mai jos, accesul se va efectua pe la punctul de verificare din Bdul Regina Elisabeta nr 4-12 (intrare Facultatea de Chimie). Click aici pentru hartă

Facultatea de Chimie – Amfiteatrul Gheorghe Spacu (R1) (etaj 1)
Facultatea de Chimie – Amfiteatrul Ilie Murgulescu (R2) (etaj 2)
Facultatea de Chimie – Amfiteatrul Nicolae Teclu (R3) (etajul 3)
Facultatea de Chimie – Balconul Amfiteatrului Nicolae Teclu (R3) (etajul 3)

Pentru candidații repartizați în sălile de mai jos, accesul se va efectua pe la punctul de verificare din str. Academiei nr. 14 (intrare Facultatea de Matematică și informatică)  Click aici pentru hartă

Facultatea de Matematică şi Informatică – Amfiteatrul S. Stoilow (etajul 1)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Amfiteatrul Spiru Haret (parter)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Amfiteatrul D. Pompeiu (etajul 2)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Amfiteatrul Gh. Ţiţeica (etajul 3)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 202 (etajul 2)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 220 (etajul 2)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 219 (etajul 2)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 1 (parter)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 5 (parter)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 216 (etajul 2)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 215 (etajul 2)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 3 (parter)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 10 (parter)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 9 (parter)
Facultatea de Matematică şi Informatică – Sala 8 (parter)
Facultatea de Administrație și Afaceri – Sala 5 (demisol)

Pentru candidații repartizați în sălile de mai jos, accesul se va efectua pe la punctul de verificare din Bdul Nicolae Bălcescu nr.1 (intrare Facultatea de Geografie) Click aici pentru hartă

Facultatea de Geografie – Amfiteatrul S. Mehedinţi (etajul 3)
Facultatea de Geografie – Amfiteatrul G. Vâlsan (etajul 3)
Facultatea de Geografie – Sala V. Mihăilescu (etajul 4)
Facultatea de Geografie – Sala C. Brătescu (etajul 3)
Facultatea de Geografie – Sala Conea (etajul 3)
Facultatea de Geografie – Sala 4B (etajul 4)
Facultatea de Geologie şi Geofizică – Amfiteatrul 2A – Sabba Ştefănescu (etajul 2)
Facultatea de Geologie şi Geofizică – Amfiteatrul PA – Mrazec Ludovic (parter)

Pentru candidații repartizați în sălile de mai jos, accesul se va efectua pe la punctul de verificare din str. Edgar Quinet nr.5-7 (intrarea Facultatea de Litere) Click aici pentru hartă

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Amfiteatrul Haşdeu (etajul 2)
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Amfiteatrul Maiorescu (etajul 3)
Facultatea de Litere – Amfiteatrul Bălcescu (etajul 1)
Facultatea de Litere – Amfiteatrul Odobescu (parter)
Facultatea de Litere – Sala 408 (etajul 4)
Facultatea de Litere – Sala 305 (etajul 3)
Facultatea de Litere – Sala 117 (etajul 1)
Facultatea de Litere – Sala 118 (etajul 1)
Facultatea de Litere – Sala 205 (etajul 2)
Facultatea de Litere – Sala 120 (etajul 1)
Facultatea de Litere – Sala Grigorescu (etajul 3)
Facultatea de Litere – Sala 208 (etajul 2)
Facultatea de Litere – Sala Birotica (parter)INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚI

– Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 17.09.2023
Cu începere de la ora 06.30 și până la ora 08.15, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen (clădirea Universității din București, Bd. Regina Elisabeta – situată lângă Teatrul Național – adresele intrărilor se publică prin anunțul repartizării candidaților pe săli), potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată.
– Accesul în curtea și clădirea Universității precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
>>> actului de identitate
>>> legitimației de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa [email protected]
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate sau, alternativ: adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 08.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 08.30.
– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului.
– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 17 septembrie 2023 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și spațiile adiacente; până la ora 14:00 este interzisă staționarea în curtea interioară a clădirii Universității a candidaților sau însoțitorilor lor.
– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.


Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 septembrie 2023