Acte ale organelor profesiei adoptate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 29 noiembrie 2008

– Decizia nr. 1514 din 28 noiembrie 2008 a Comisiei Permanente privind acreditarea Universitãţii „Petre Andrei” din Iasi, exclusiv pentru punerea în aplicare a Programului de pregãtire profesionalã continuã a avocaţilor

– Descãrcare / download format DOC sau PDF ;

– Decizia nr. 1518 din 28 noiembrie 2008 a Comisiei Permanente privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.A.A.
– Descãrcare / download format DOC sau PDF ;

– Hotãrîrea nr. 419 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului – cadru pentru organizarea SAJ (revizuit) – Descãrcare / download format DOC sau PDF ;

– Hotãrîrea nr. 441 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R. pentru modificarea şi completarea Statutului C.A.A. – Descãrcare / download formatDOC sau PDF ;

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R.
Distribuie:
Array
Data publicarii: 29 noiembrie 2008