ANUNȚ cu privire la soluționarea contestațiilor la barem și la rezultatele finale ale examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

ANUNȚ

cu privire la soluționarea contestațiilor la barem și la rezultatele finale ale examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

1. În urma soluționării contestațiilor la baremul de corectare, formulate de candidații participanți la examenul pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, au fost admise contestații la un număr de 3 (trei) întrebări, respectiv cele numerotate cu numerele 19, 26 și 36 în baremul de corectare publicat.

Contestațiile privind celelalte întrebări cuprinse în baremul de corectare publicat au fost respinse ca neîntemeiate.

Față de cele constatate de comisia de contestații cu privire la întrebările la care au fost admise contestațiile, se acordă punctaj tuturor candidaților care au avut în foaia de examen una sau mai multe din aceste întrebări (respectiv 5 puncte/întrebare) și care nu au primit, la evaluarea inițială, punctaj pentru acestea.

2. Rezultatele finale (punctajele totale finale) ale examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice au fost încărcate în platforma de examen (http://examen.inppa.ro/) și pot fi accesate de candidați prin utilizarea adresei de e-mail și a parolei folosite pentru conectarea la examen. Fiecare candidat are acces numai la propriul rezultat final.

Au promovat examenul candidații care au obținut un punctaj total final de cel puțin 70 de puncte, corespunzător notei „7”.

În cazul în care unii candidați nu au reținut parola cu care s-au conectat la susținerea examenului, pot recurge la procedura de schimbare a parolei, conform instrucțiunilor și tutorialului primite înainte de examen în vederea conectării la platforma de examen.

Publicat in:
Diverse, Insolventa persoanei fizice, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 13 mai 2020