ANUNȚ cu privire la soluționarea contestațiilor la barem și la rezultatele finale ale examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

În urma analizei contestațiilor formulate la Baremul de corectare al examenului on-line din 18.10.2020, publicat la data de 18 octombrie 2020, ora 16.00 pe pagina web a l.N.P.P.A. Comisia pentru soluționarea contestațiilor în unanimitate:

1. Constată că o contestație nu întrunește condițiile unei contestații privind formularea subiectelor și corectitudinea baremului de notare având în vedere că nu se indică nici grila/grilele a căror rezolvare prin Barem ar fi greșită și nici motive/argumente care să susțină o altă soluție decât cea prevăzută în barem.

2. Contestațiile privind întrebările cuprinse în baremul de corectare publicat au fost respinse ca neîntemeiate.

Rezultatele finale (punctajele totale finale) ale examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice au fost încărcate în platforma de examen (http://examen.inppa.ro/) și pot fi accesate de candidați prin utilizarea adresei de e-mail și a parolei folosite pentru conectarea la examen. Fiecare candidat are acces numai la propriul rezultat final.

Au promovat examenul candidații care au obținut un punctaj total final de cel puțin 70 de puncte, corespunzător notei „7”.

În cazul în care unii candidați nu au reținut parola cu care s-au conectat la susținerea examenului, pot recurge la procedura de schimbare a parolei, conform instrucțiunilor și tutorialului primite înainte de examen în vederea conectării la platforma de examen.

Publicat in:
Insolventa persoanei fizice, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 octombrie 2020