Anunţ important! – Pot formula contestații doar candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 7 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem) până cel târziu vineri, 12 aprilie ora 23.30

ANUNŢ IMPORTANT !
PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA APRILIE 2024 (definitivi)

Pot formula contestații, potrivit art. 22 alin. (7) din Regulamentul de examen, numai candidații pentru dobândirea calității de avocat definitiv al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 7 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem) până cel târziu vineri, 12 aprilie 2024, ora 23.30.

Contestaţiile se pot depune prin email la adresa [email protected] și vor fi redactate după modelul formularului de mai jos.

Descărcaţi AICI formularul pentru contestaţii.

Documentul ce va fi transmis prin email va fi denumit cu CNP-ul dumneavoastra (exemplu: 1791012312312.pdf sau 1791012312312.docx)

Prezentul anunţ a fost postat pe site-ul www.inppa.ro la 11 aprilie 2024, ora 23,30

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 aprilie 2024