ANUNŢ – În atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat din data de 14 septembrie 2015: Instrucţiuni şi reguli de acces

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat
din data de 14 septembrie 2015:

A. Instrucţiuni şi reguli :

– Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 14.09.2015

– Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice. Acestea vor fi depuse de candidaţi într-un spaţiu supravegheat, pus la dispoziţia candidaţilor prin grija comisiei centrului de examen.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

B.    Instrucțiunile şi regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 1117 din 05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R.

 COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

Publicat in:
Examen primire in profesie, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 septembrie 2015