ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului “ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS”, coordonat de către Institutul Universitar European și finanțat de Comisia Europeană

ANUNȚ privind rezultatele selecției experților grupurilor de lucru tematice și a expertului coordonator, în cadrul proiectului “ACTIONES – Active Charter Training through Interaction of National ExperienceS”, coordonat de către Institutul Universitar European și finanțat de Comisia Europeană

Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare UNBR) este partener în Proiectul ACTIONES – Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS, coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI). Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Proiectul ACTIONES prevede constituirea a 5 grupuri de lucru, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

  1. dreptul consumatorului (consumer law), unde atenție va fi acordată dreptului fundamental în ceea ce privește protecția consumatorului (articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a UE), antidiscriminarea și egalitatea în fața legii (articolele 21 și 20 din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și dreptului concurent, ca de exemplu libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a UE);
  2. migrație, inclusiv dreptul la azil (migration law, including the right to asylum), în cadrul căreia vor fi abordate cu prioritate scopul și aplicarea interzicerii torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE), dreptul la viața privată și de familie (articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a UE), dreptul la azil (articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a UE), principiul nediscriminării (articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE), drepturile copilului (articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a UE), precum și de relațiile dintre aceste articole;
  3. antidiscriminare (anti-discrimination law) – unde va fi abordat în detaliu impactul Articolului 21 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE privind antidiscriminarea în legislația UE și legislația secundară națională în domeniu, precum și în alte domenii;
  4. cooperare judiciară în materie penală (judicial cooperation in criminal matters) – focusată pe evaluarea instrumentelor juridice naționale din perspectiva asigurării respectării drepturilor fundamentale garantate de Carta UE. Se va încerca clarificarea aspectelor generale privind domeniul de aplicare a Cartei UE și, de asemenea, aspecte legate de aplicarea Cartei UE în domeniul cooperării penale care decurg din jurisprudența CJUE;
  5. protecția jurisdicțională efectivă (effective judicial protection) – unde vor fi studiate următoarele cazuri: C-279/09 DEB [2010], cu privire la ajutorul legal pentru persoanele juridice; C-300/11 ZZ [2013], cu privire la restricțiile permise în aplicarea dreptului la protecție jurisdicțională efectivă; C-199/11 Otis [2012], cu privire la protecția judiciară efectivă în materia dreptului concurenței; C-169/13 Morcillo [2013] și C-34/13 Kusianova [2014], cu privire la protecția jurisdicțională efectivă în domeniul protecției consumatorului; C-146/14 PPU Mahdi [2014], cu privire la protecția jurisdicțională efectivă în contextul Directivei de returnare; C-488/11 Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito v Jahani BV [2013]; C-618/10 Banco Español de Crédito [2013]; C-472/11 Banif Plus Bank [2013]; C-397/11 Erika Jőrös v Aegon Magyarország Hitel Zrt [2013]; C-32/12 Soledad Duarte Hueros v. Autociba SA, cu privire la remediile legale în domeniul contractelor de credit/protecției consumatorului.

Fiecare grup tematic va fi coordonat de o persoană responsabilă numită din partea EUI și va avea ca rol principal colectarea studiilor de caz folosite ca material de formare pentru cele 5 seminarii transnaționale organizate de EUI, în cadrul cărora va fi tratată fiecare dintre cele 5 arii tematice menționate mai sus. Totodată, studiile de caz vor fi incluse în Manualul ACTIONES precum și în Baza de date special creată în cadrul acestui proiect.

În vederea bunei funcționări a celor 5 grupuri de lucru, UNBR a procedat la selectarea experților care vor contribui în cadrul fiecărui grup de lucru tematic. Din cadrul acestora, UNBR a selectat un expert coordonator.

Așadar, în urma anunțului publicat pe site-ul UNBR în data de 23 decembrie 2015, s-au primit un următoarele candidaturi:

– 7 candidaturi pentru grupul de lucru “Dreptul consumatorului”;
– 9 candidaturi pentru grupul de lucru “Migrație, inclusiv dreptul la azil”;
– 10 candidaturi pentru grupul de lucru “Antidiscriminare”;
– 5 candidaturi pentru grupul de lucru “Cooperare judiciară în materie penală”;
– 4 candidaturi pentru grupul de lucru “Protecție jurisdicțională efectivă”;

Pentru selecția experților care vor face parte din cele 5 grupuri de lucru tematice, comisia a avut în vedere următoarele criterii:

1. calitatea de avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;

2. experiență și/sau cunoștințe avansate în una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice, respectiv: dreptul consumatorului, migrație și azil, antidiscriminare, cooperare în materie penală, protecția jurisdicțională efectivă;

3. cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

Pentru selecția expertului coordonator, Comisia Permanentă a UNBR a analizat următoarele criterii:

  • capacitatea de organizare a materialelor rezultate din activitatea desfășurată în fiecare grup de lucru;
  • capacitatea de analiză, sinteză și evaluare;
  • capacitatea de coordonare;
  • disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul celor 5 grupuri de lucru.

În urma analizei corelate a documentelor depuse de candidați și a criteriilor enunțate mai sus, Comisia Permanentă a UNBR a decis selectarea următorilor experți:

pentru Grupul de lucru – Dreptul consumatorului:

Nume

RUGE Constantin – Baroul Cluj
VIORESCU Răzvan Vasile – Baroul Suceava
POPA Isabela Delia – Baroul București
TOADERE Ioana – Baroul Cluj

pentru Grupul de lucru – Migrație, inclusiv dreptul la azil:

Nume

MATEI Petre – Baroul București
TROANTA REBELES TURCULEANU Andreea Livia – Baroul Dolj
ISTRĂTESCU Anelis Vanina – Baroul București
ANDRASONI Diana-Alexandra – Baroul Cluj

pentru Grupul de lucru – Antidiscriminare:

Nume

POPA Isabela Delia – Baroul București
LABO Livia Florina – Baroul Cluj
TROANTA REBELES TURCULEANU Teodor Dragoș – Baroul Dolj

pentru Grupul de lucru – Cooperare judiciară în materie penală:

Nume

BUDUSAN Diana – Baroul Cluj
TROANTA REBELES TURCULEANU Andreea Livia – Baroul Dolj
TOADERE Ioana – Baroul Cluj
FELEZEU Ion Tudor – Baroul Cluj

pentru Grupul de lucru – Protecția jurisdicțională efectivă:

Nume

ISTRĂTESCU Anelis Vanina – Baroul București
ȘERBAN-BARBU Sorina Margareta – Baroul Argeș
FELEZEU Ion Tudor – Baroul Cluj

pentru poziția de expert coordonator:

Nume

ISTRATESCU Anelis – Baroul București
Publicat in:
Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 2 februarie 2016