Avocat dr. Gheorghe FLOREA, membru al Consiliului Științific al INPPA

Avocat dr. Gheorghe FLOREA

Contact

E-mail: [email protected]

CÂTEVA DETALII

 

Avocat în Baroul București din 1978, imediat după absolvirea Facultății de Drept a Universității din București, dedicat practicării profesiei de avocat, cu o vastă și valoroasă experiență profesională.

Nume de referință în activitatea de asistență juridică și reprezentare în litigii cu un grad ridicat de complexitate și dificultate, în varii materii de drept.

Doctor în drept procesual civil, cu teza ”Apărarea în procesul civil”, conducător de doctorat Prof. univ. dr. Savelly Zilberstein și Prof. univ. dr. V.M. Ciobanu, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2005).

Din bogata sa activitate profesională enumerăm:

• arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2011);
• membru al Comisiei de redactare a Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Legea nr. 51/1995);
• membru al Comisiei de redactare a proiectului noului Cod de procedură civilă (2006 – 2011);
• membru al Comisiei de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă (2011 – 2012);
• președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România (2007 – 2019);
• consilier al Baroului București (1990 – 2019);
• membru al Comisiei permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (din 1994);
• membru al Consiliului de conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) (de la înființare și până în prezent);
• lector al INPPA la disciplina Drept procesual civil (de la înființare și până în prezent).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Educație

Facultatea de Drept, Universitatea din București, 1978 (Summa cum laude)
Doctor în drept procesual civil, cu teza: ”Garanții ale dreptului la apărare în procesul civil”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, 2006 (Magna cum laude)

Experiență profesională

Avocat în Baroul București (din 1978)
Arbitru al Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2011)
Arbitru al Comisiei de Arbitraj de pe lângă Uniunea Naționala a Societăților de Asigurare din România (din 2005)
Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod de procedură civilă (2006 – 2011)
Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă (2011 – 2012)
Membru al Comisiei pentru elaborarea Proiectului de modificare a Codului Civil (1997 – 2000)
Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (1992 – 1995)
Membru al Comisiei de redactare a Proiectului Statutului profesiei de avocat (1995 – 1996)
Coordonator al Comisiei pentru elaborarea Proiectului Statutului Casei de Asigurări a Avocaților (2000)
Membru al Comisiei pentru redactarea Proiectelor actelor normative de înființare și organizare a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2001 – 2004)
Raportor pentru România al Proiectului privind perfecționarea pregătirii avocaților în cadrul programului desfășurat sub egida Consiliului Europei privind inițiativa strategică în Balcani (1999 – 2000)
Coordonator al Comisiei de redactare a programei-proiect a Centrului zonal pentru pregătirea și perfecționarea avocaților din Balcani, inițiat de Uniunea Avocaților din România (1999 – 2000)

Experiență didactică

Lector al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, materia Drept procesual civil (din 2004)

Publicații principale și monografii

”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat” (coautor; coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, București, 2013
”Apărarea în procesul civil. Garanții procesuale”, Ed. Universul Juridic, București, 2006

Premii științifice

Premiul ”TRAIAN IONAȘCU” acordat de ”Revista română de drept privat” pentru cea mai bună carte a anului 2016, pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I art. 1-526, vol. II art. 527-1134” (coautor; coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016
Premiul ”MIHAIL ELIESCU” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru lucrarea ”Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, vol. I art. 1-526, vol. II art. 527-1134” (coautor; coord. V.M. Ciobanu, M. Nicolae), ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016
Premiul ”ISTRATE MICESCU” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru monografia ”Apărarea în procesul civil. Garanții procesuale”, Ed. Universul Juridic, București, 2006
Premiul ”PAUL C. VLACHIDE” acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru deontologie și etică profesională (2000)

Articole, studii

Despre avocatura din România, la 150 de ani de la reglementarea prin lege
Încadrarea profesiei de avocat în șablonul relațiilor de tip angajat-angajator încalcă flagrant principiul independenței avocatului și are consecințe grave asupra înfăptuirii statului de drept
Aspecte privind actualitatea apărării valorilor promovate prin Legea de organizare și exercitare a profesiei de avocat (I)
Impactul Noului Cod Civil asupra contractului de asistență juridică
Condiții de formă ale reprezentării avocațiale, Buletinul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, nr. 2/2006
Apărarea titlului profesional de avocat – problema de ordine publică, Revista Avocatul, nr. 1/2006
Pregătirea profesională inițială și pregătirea profesională continuă a avocaților, în contextul strategiei de reformă a sistemului judiciar din România și consolidării mediului de afaceri, Revista Avocatul, nr. 1/2005
Avocat român – avocat european. Armonizarea standardelor de calificare profesională, Revista Avocatul, nr. 1/2003
Perspectivele de dezvoltare ale profesiei de avocat, Revista Avocatul, nr. 1/2001
Respectarea jurământului profesional al avocatului și casa comună a justiției, Revista Avocatul, nr. 1/2000

Prezentări în cadrul conferințelor de specialitate

”Principiul rolului activ al judecătorului. Motivarea actelor de procedură”, în cadrul conferinței ”Viorel Mihai Ciobanu” (ed. 8), organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București, în colaborare cu Universitatea din București, 27.02.2020
”Echilibrul procesual între aparență și justețe, între teorie și practică”, în cadrul conferinței ”Litigators”, organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, București, 18-19.04.2019
”Garanțiile procesuale – între deziderate și realitate”, în cadrul conferinței ”Viorel Mihai Ciobanu”, organizată de Societatea de Științe Juridice, Baroul București și Facultatea de Drept a Universității din București, 30.01.2019
”Mecanismele prin care sunt apărate drepturile fundamentale se dereglează sub presiunea unor evenimente dramatice”, mesaj în cadrul congresului general al Uniunii Avocaților Europeni, Alba-Iulia, 24.06.2016
”Perspectivele evoluției legislative la nivelul Uniunii Europene și în plan național în ceea ce privește secretul profesional și confidențialitatea comunicărilor dintre avocat și client. Preocupări actuale privind secretul profesional în cadrul profesiei de avocat în România”, în cadrul conferinței ”Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apărarea vieții private și a secretului profesional. Situația din România”, organizata de Consiliul Barourilor din Europa (CCBE) și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), București, 11.12.2014
”Limitele dreptului avocatului de exercitare a actelor procesuale de dispoziție în procedura arbitrală”, în cadrul conferinței ”Arbitrajul în noile Coduri”, organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, București, 16-17.12.2013
”Rolul avocatului în procesul civil conform NCPC”, în cadrul conferinței ”Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea Noului cod de procedură civilă”, organizată de UNBR, INPPA Timișoara, în colaborare cu Baroul Timiș, Editura Universul Juridic și Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest Timișoara, Timișoara, 23-24.11.2012
”Regimul juridic al nulității actelor de procedură în Noul Cod de procedură civilă”, în cadrul conferinței naționale ”Noile Coduri ale României”, organizată de Centrul European de Studii și Cercetări Juridice în colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) și INPPA Timișoara, Timișoara, 27-28.05.2011

Interviuri

Avocatul preferă judecata desfășurată în fața judecătorului, nu în fața ecranului, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 26.04.2020
A devenit fățișă o luptă continuă, pe viață și pe moarte, în plan politic, pentru a controla justiția, inclusiv avocatura, ca partener indispensabil al acesteia, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 13.01.2019
Rolul Uniunii Naționale a Barourilor din România și ”falsa avocatură”, interviu Loredana Voiculescu, www.juridice.ro, 17.06.2018
Noi provocări pe teme vechi privind starea avocaturii: secretul profesional, autonomia și independența barourilor, Casa de Asigurări a Avocaților, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 18.03.2018
Inteligența artificială s-ar putea întoarce împotriva umanității!, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 16.11.2017
Avocatul şi accesul la justiţie, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 09.04.2017
Dacă distrugem apărarea, cine mai are un cuvânt de spus?, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 19.05.2016
Rolul avocatului este de a apăra drepturile fundamentale ale cetățenilor, interviu revista ”Avocatul”, 25.11.2015
În ultimii ani s-a realizat modernizarea Casei de Asigurări a Avocaților, interviu Mircea Dragos Fica, www.juridice.ro, 13.11.2015
Statutul profesiei de avocat a avansat mereu sub multe aspecte și s-a pliat continuu pe cerințele timpului, interviu Alina Matei, www.juridice.ro, 10.12.2014
Despre starea profesiei de avocat, interviu av. dr. Doina Gherman, www.juridice.ro, 17.06.2014
Despre legalitate si responsabilitate, interviu Andrei Savescu, www.juridice.ro, 21.06.2012

Înregistrări emisiuni juridice

Universul Juridic, Maratonul Legal Point 3, 2018, De ce un Congres al Avocaților cu tematica secretului profesional? și Concluzii, realizatori Cornel Darvasan, Nicolae Cîrstea
Profit TV, Legile Afacerilor, 2018, realizator Andrei Cristea
Universul Juridic, Maratonul Legal Point 2, 2017, realizatori Cornel Darvasan, Nicolae Cîrstea
Universul Juridic, Maratonul Legal Point 5, 2016 (I), realizatori Cornel Darvasan, Nicolae Cîrstea
HotNews, Legile Afacerilor, 2016  realizator Andrei Cristea

Funcții de răspundere

Consilier în Uniunea Națională a Barourilor din România (din 1994)
Membru în Consiliul Baroului București (1990 – 2019)
Președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România (2007 – 2019)
Președinte al Consiliului de conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2008 – 2019)
Membru al Consiliului Școlii doctorale din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București (din 2014)

Publicat in:
Fără categorie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 29 noiembrie 2022