Baroul Arad în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa cu tema "Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Baroul Arad  în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa cu tema

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

Sala de Spectacole a Cercului Militar din Arad, B-dul Decebal, nr. 19

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 26 noiembrie 2016

Secţiunea de drept penal/procesual penal

09.00 – 9.30 – Înregistrarea participanţilor

9.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public

Tema: Tehnici speciale de investigare

  • Dl. av. dr.  avocat Norel NEAGU – conf. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea Romano-

Tema: Protecţia penală a intereselor financiare ale UE

  • Dl. av. dr. Mircea URSUŢA – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, lector INPPA

Tema: Înlăturarea sancţiunilor complementare. Executarea sancţiunilor contravenţionale.

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof.univ.dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat
  • Domnul Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Taxa de participare este de 150 de lei/persoană şi se achită fie în numerar la sediul Baroului  Arad, fie în contul Baroului  Arad nr. RO29RNCB0015030328900014 – deschis la BCR sucursala Arad CUI 4143186

Pentru relații suplimentare la sediul Baroului  Arad sau la telefon 0257.257.421.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 noiembrie 2016