Baroul Arad în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa: "Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României", sâmbătă, 24 iunie 2017, Sala de Spectacole a Cercului Militar din Arad

Baroul Arad în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa:

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 24 iunie 2017, Sala de Spectacole a Cercului Militar din Arad, B-dul Decebal, nr. 19:

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
  • Dl. Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în Comisia de elaborare a NCC, în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. Eugen OSTROVSCHI –  Președintele Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R.;

Temă: Luarea de mită şi traficul de influenţă în actuala legislaţie penală – diferenţieri, aspecte specifice şi limite.

  • Dl. av. dr. Constantin DUVAC – avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Unele observaţii privind infracţiunile contra patrimoniului.

  • Dna. av. dr. Mirela GORUNESCU – avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Excluderea probelor nelegal administrate.

Taxa de participare este  200 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Arad sau în contul Baroului Arad : RO89RNCB0015030328900001, deschis la  BCR ARAD, cod fiscal  4143186. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Arad la numărul de telefon: 0257.257.421.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 20 iunie 2017