Baroul Bacău în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor organizează conferința: „Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” sâmbătă, 11 noiembrie 2017, Aula „Moldova” a Universităţii „George Bacovia” din Bacau

Baroul Bacău în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor

organizează conferința:

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,
conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, Aula „Moldova” a Universităţii „George Bacovia” din Bacau,
Str. Pictor Theodor Aman nr. 96

Secţiunea de drept penal/procesual penal
09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală
12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil
13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

  • av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;

Temă: Dreptul la apărare în actuala legislația penală.

  • jud. Adrian FINICĂ – judecator Curtea de Apel Bacău;

Temă: Arestarea preventivă.

  • av. dr. Daniel ATASIEI – lector I.N.P.P.A. – Centrul Teritorial Iaşi, avocat Baroul Iaşi;

Temă: Considerații privind partea responsabilă civilmente în procesul penal.

*

Civil şi procedură civilă:

  • av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.,
  • av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;
  • Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc; formator I.N.M.; membru în Comisia de elaborare a NCC, în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi dezbătute.

*

Taxa de participare este de 120 de lei/persoană şi se achită la sediul Baroului Bacău sau în contul Baroului Bacău nr.RO83RNCB0026030893380001 – deschis la B.C.R. BACĂU, CUI: 944491
Relații suplimentare la sediul Baroului Bacău sau la telefon: 0234-570.468

 

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 2 noiembrie 2017