Baroul Bihor în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa cu tema: „Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri” – Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, Hotel Ramada, Oradea

Baroul Bihor în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor

organizează conferința:

„Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,
conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, Hotel Ramada, Oradea

SÂMBĂTĂ – 27 IANUARIE 2018

Secțiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanților

09.30 – 13.30 – Dezbateri pe teme de drept civil și procedură civilă

13.30 – 14.30 – Pauză de masă

*

Secțiunea de drept penal/procesual penal

14.30 – 18.30 – Dezbateri pe teme de drept penal și procedură penală

*

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreședinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.AInserează/Editează ancoră.;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat;
  • Dl. av. dr. Mircea URSUŢA – lector I.N.P.P.A., membru în Comisia de elaborare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă;
  • Dl. exec. jud. Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC și în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Codului de procedură civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreședinte al U.N.B.R., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public, Prodecan al Baroului București;

Temă: Dreptul la apărare în actuala legislație penală.

  • Dl. jud. dr. Mihail UDROIU – judecător la Curtea de Apel Oradea, formator la I.N.M., membru în Comisiile de elaborare a proiectului NCP şi a NCPP.

Temă: Ridicarea măsurilor asiguratorii – aporii jurisprudențiale.

  • Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A., membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP;

Temă: Probleme de drept privind infracțiunile din Legea nr. 31/ 1990.

Conferința va avea un format dinamic, fiind abordate de către toți lectorii probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a Noilor Coduri.

Având în vedere faptul că se dorește a fi o conferință interactivă, rugăm toți participanții să transmită orice problemă de drept, ce o doresc a fi supusă discuției în cadrul conferinței, pe adresele de e-mail : [email protected] sau [email protected], până la data de 20.01.2018.

Taxa de participare este de 200 de lei şi se va achita în contul RO20BRDE050SV64779580500, deschis la BRD Oradea pe numele Baroului Bihor, cod fiscal 16071369.

Pentru avocații stagiari, taxa de participare este de 100 de lei.

În taxa de participare sunt incluse: mapa de conferință, pauzele de cafea și masa de prânz.

În vederea participării, cei interesați vor depune o declarație de participare, la care vor atașa o copie a ordinului de plată (care face dovada efectuării plății). Depunerea declarației de participare şi a ordinului de plată pentru taxa de participare se poate face prin e-mail, la adresa [email protected] sau se poate depune la secretariatul Baroului Bihor, între orele 9.00 și 15.00.

Data-limită pentru înscrieri este 25 ianuarie 2018, ora 14.00.

Problemele ce vor fi abordate vor fi aduse la cunoștință după primirea sugestiilor de la participanți şi centralizarea acestora.

Pentru mai multe detalii – [email protected] sau tel. 0259/411.799.Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 ianuarie 2018