Baroul Constanța în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează Conferința „Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ” – Sâmbătă, 16 iunie 2018, Hotel Ibis din Constanta, Sala Ovidiu (str. Mircea cel Bătrân nr. 39B-41)

PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 – 2018’’

Baroul Constanța în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferința:

„APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

care va avea loc Sâmbătă, 16 iunie 2018, Hotel Ibis din Constanta, Sala Ovidiu (str. Mircea cel Bătrân nr. 39B-41)

PROGRAM CONFERINȚĂ:

Secţiunea de drept civil/procesual civil

9.30 – 9.30 – Înregistrarea participanților

9:30 – 12:30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

• Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;
Temă: Probleme privind aplicarea în practică a regulilor și trimiterea la efectul devolutiv al apelului. Schimbarea cauzei/obiectului/părților. Explicitarea pretențiilor în apel. Cazuri în care apelul nu are caracter devolutiv. Probele în apel. Cereri noi în apel. Participarea terților în apel. Limitele aplicării principiului “non reformation in peius”.
• Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – avocat Baroul Prahova;
Temă: Cheltuielile de judecată si cheltuielile de executare. Stabilire și cenzurare de către instanța de judecată. Reguli aplicabile.
• Dna. jud. dr. Mirela STANCU – judecător Tribunalul Bucureşti, formator I.N.M.;
Temă: Probleme privind aplicarea practică a dispozițiilor legale privind contestația la executare.

Penal şi procedură penală:

• Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Metode speciale de supraveghere sau cercetare.
• Dl. av. dr. Anastasiu CRIŞU – avocat Baroul Bucuresti, lector I.N.P.P.A.;
Temă: Câteva considerții cu privire la importanța actului de sesizare în cauzele penale.
• Dl. av. dr. Bogdan BULAI – avocat Baroul Bucureşti;
Temă: Infracțiuni contra înfăptuirii justiției.

*

Taxa de participare este 200 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Constanţa sau în contul Baroului Constanţa: RO90RZBR0000060011461845 deschis la Raiffeisen Bank Constanţa, Cod Fiscal 2987081.
În situaţia achitării în cont, vă rugăm să transmiteţi o copie a OP-ului pe e-mail-ul: [email protected]
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 0727984039.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 25 mai 2018