Baroul Constanța în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților organizează conferința „Întelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” Sâmbătă, 30 septembrie 2017, Hotel Ibis din Constanța

Baroul Constanţa în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
organizează conferinţa:

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,
conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI
Sâmbătă, 30 septembrie 2017, Hotel Ibis din Constanta, Sala Ovidiu (str. Mircea cel Bătrân nr. 39B-41)

Secţiunea de drept civil/procesual civil
09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12.30 – 13.30 – Pauză de masă
Secţiunea de drept penal/procesual penal
13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;
  • Dl. Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc; formator I.N.M.; membru în Comisia de elaborare a NCC, în Comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanță și căile de atac. Implicații în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor care se doresc a fi  dezbătute.

*

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;

Temă: Dreptul la apărare în legislația penală actuală.

  • Dl. av. dr.  Aurel CIOBANU  – lector I.N.P.P.A., membru in Comisia de elaborare a proiectului legii de punere in aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala; avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Considerații privind schimbarea încadrarii juridice.

  • Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A.; avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Folosirea bunurilor sau creditului societăţii în favoarea terţilor.

*

Taxa de participare este 200 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Constanţa sau în contul Baroului Constanţa: RO90RZBR0000060011461845 deschis la Raiffeisen Bank Constanţa, Cod Fiscal  2987081.

În situaţia achitării în cont, vă rugăm să transmiteţi o copie a OP-ului pe e-mail-ul: [email protected]

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 0727984039.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 septembrie 2017