Baroul Dâmbovița în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților organizează conferința „Întelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” Sâmbătă, 21 octombrie 2017, Casa pentru Tineret Dâmboviţa, Târgovişte

Baroul Dâmboviţa în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
organizează conferinţa:

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,
conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI
Sâmbătă, 21 octombrie 2017, Casa pentru Tineret Dâmboviţa, str. Tineretului nr.1 (micro 6), Târgovişte

Secţiunea de drept civil/procesual civil
09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanță și căile de atac. Implicații în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor care se doresc a fi dezbătute.

*

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte al U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.

  • Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A.; avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Evaziunea fiscală și spălarea banilor.

*

Taxa de participare este 100 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Dâmboviţa sau în contul baroului: RO78 BTRL 0160 1202 E162 22XX, Banca Transilvania, Suc. Târgovişte, Cod Fiscal: 9192120.

În situaţia achitării în cont, vă rugăm să transmiteţi o copie a OP-ului pe e-mail: [email protected]

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Dâmboviţa la :

tel. 0245.212.050 sau fax. 0245.210.823

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 septembrie 2017