Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează Conferința „Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri ” – Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 – 2018’’

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferința:

„APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI”

care va avea loc în data de Sâmbătă, 3 februarie 2018, Ateneul „Nicolae Bălănescu”

str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

PROGRAM CONFERINȚĂ:

Secţiunea de drept penal/procesual penal

9.30 – 9.30 Înregistrarea participanților

9:30 – 12:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept public, Prodecan al Baroului Bucureşti;
Temă: Dreptul la apărare în actuala legislație penală.

Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A., membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP;

Temă: Spălarea banilor și evaziunea fiscală.

Civil şi procedură civilă:

Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., Director I.N.P.P.A.;

Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – drept privat;

Dna. jud. dr. Roxana STANCIU – judecător Tribunalul Bucureşti;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Codului de procedură civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

*

Taxa de participare este de 130 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Giurgiu sau în contul Baroului RO94RNCB0145037301590001 deschis la B.C.R. – Sucursala Giurgiu, Cod Fiscal 4145861.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Giurgiu la numerele de telefon: 0246.211.107 sau 0724.674.591.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 3 februarie 2018