Baroul Prahova în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor organizează conferința: „Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” sâmbătă, 04 noiembrie 2017, Casa de Cultură a Sindicatelor, Bd. Republicii nr.65, Ploieşti

Baroul Prahova în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaţilor

organizează conferința:

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,
conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Sâmbătă, 04 noiembrie 2017, Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala Centrum – Ballroom Conference, Etaj 1, Bd. Republicii nr.65, Ploieşti

Secţiunea de drept penal/procesual penal
09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală
12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil
13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

  • av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.

  • av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A.; avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Spălarea banilor și evaziunea fiscală.

*

Civil şi procedură civilă:

  • av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.,
  • av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

*

Taxa de participare este 150 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Prahova.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Prahova la tel. 0244.514.017 sau fax. 0244. 514.418

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 2 noiembrie 2017