Baroul Timiș, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, organizează Conferința ”Probleme actuale în procesul civil și în procesul penal” – Sâmbătă, 5 mai 2018, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

PROFESIA DE AVOCAT DIN ROMÂNIA LA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE: 1918 – 2018’’

 

Baroul Timiș, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Editura Universul Juridic,

organizează conferința:

„PROBLEME ACTUALE ÎN PROCESUL CIVIL ȘI ÎN PROCESUL PENAL”

care va avea loc în data de 05.05.2018, începând cu ora 9:00, în Amfiteatrul A2 al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A.

  

PROGRAM CONFERINȚĂ:

8:30 – 9:00 Înscrierea participanților

9:00 – 9:20 Deschiderea Conferinței

SECȚIUNEA DREPT CIVIL ȘI PROCEDURĂ CIVILĂ

9:20 – 10:00 Avocat dr. Gheorghe FLOREA – Președinte UNBR: Probleme actuale privind reprezentarea convențională în procesul civil

10:00 – 10:40 Prof.univ.dr. Avocat Traian BRICIU – Vicepreședinte UNBR, Director INPPA: Aspecte teoretice și practice privind aplicarea legislației taxelor judiciare de timbru

10:40 – 11:20 Conf.univ.dr. Avocat Claudiu DINU: Considerații cu privire la căile de atac în procesul civil – aspecte teoretice și practice

11:20 – 12:00 Executor Judecătoresc Bogdan DUMITRACHE – Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC: Aspecte privind întoarcerea executării silite

12:00 – 12:40 Lector.univ.dr. Avocat Florina POPA – Lector INPPA, Consilier în Baroul Timiș: Aspecte de ordin procesual în materia clauzelor considerate nescrise

12:40 – 13:40 Pauză de masă

SECȚIUNEA DREPT PENAL ȘI PROCEDURĂ PENALĂ

13:40 – 14:20 Conf.univ.dr. Avocat Petruț CIOBANU – Vicepreședinte UNBR, Lector INPPA, Prodecan Baroul București: Metode speciale de supraveghere sau cercetare

14:20 – 15:00 Prof.univ.dr. Avocat Mihai HOTCA – Lector INPPA, membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a NCP: Probleme de drept privind corelația dintre evaziunea fiscală și spălarea banilor

15:00 – 15:40 Judecător Mircea CREȚU – Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală: Cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate. Jurisprundență națională și europeană

15:40 – 16:20 Lect.univ.dr. Avocat Flaviu CIOPEC – Lector INPPA, Baroul Timiș: Probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în procesul penal

16:20 Închiderea Conferinței

*

Taxa de participare:

– gratuit pentru avocații stagiari din Baroul Timiș;

– 100 de lei pentru avocații definitivi membri ai Baroului Timiș și, respectiv, avocații care au înregistrat sediul secundar în Baroul Timiș;

– 150 de lei pentru ceilalți participanți.

Taxa de participare se poate achita în numerar la casieria Baroului Timiș, de luni până vineri, între orele 8:00 – 15:00 sau prin transfer bancar în contul: RO15BREL0002001437590100, deschis la Banca Libra Internet Bank Timișoara, titular Baroul Timiș, CIF 4759527, pe ordinul de plată făcându-se mențiunea ’’taxă conferință Baroul Timiș 05.05.2018’’.

Taxa de participare include cafea și apă pe toată durata evenimentului, masa de prânz, mapa conferinței.

Înscrierile se pot face în perioada 05.04.2018 – 04.05.2018, la Secretariatul Baroului Timiș sau prin e-mail ([email protected] și [email protected]), atașându-se dovada plății taxei de participare (acolo unde este cazul).

Pentru mai multe detalii: [email protected] sau telefon/fax: +40 256 498 055.

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 aprilie 2018