Condiții de utilizare a site-ului inppa.ro

Această pagină

Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul site-ului.
Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare

Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea site-ului.
Dacă una dintre prevederile acestui act se vădeşte a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

Modificarea condiţiilor de utilizare

Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiţii de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniţi pe această pagină de fiecare dată când utilizaţi site-ul. Vă mulţumim.

Protecţia datelor cu caracter personal

Pentru a cerceta felul în care utilizăm datele cu caracter personal și a vă informa în legătura cu drepturile dumneavoastră vă rugăm să citiți pagina Protecția datelor cu caracter personal.

Accesul minorilor

Conţinutul UNBR.ro nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămător pentru aceştia. Totuşi, unele link-uri către alte site-uri ar putea conduce utilizatorul în pagini care sunt nerecomandate minorilor. De aceea, vârsta minimă a utilizatorilor înregistraţi trebuie să fie de minim 18 ani.

Securitate

Descărcarea paginilor site-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta.

Site-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor. Acestea permit accesul mai lesnicios la resursele site-ului. Acest procedeu tehnic este utilizat de aproape toate site-urile.

Calitate

Din păcate, Internet-ul fiind un spaţiu public deschis, nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Site-ul este “asa cum este”. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Obiective

Acest site este o modalitate de a vă satisface interesele. Încercăm să fim utili pentru dumneavoastră. Dorim să vă oferim cele mai bune servicii cu putinţă.

Design

Portalul este construit astfel încât un număr cât mai mare de utilizatori să îl poată folosi concomitent şi la o viteză de navigare mare.

În acest scop, am optat pentru un design simplu, aproape lipsit de elemente decorative, pentru augmentarea valorii practice.

Link-uri

Link-urile către alte locaţii Internet sunt informaţii publice. Ele au fost selectate cu grijă de noi, dar subliniem că nu ne asumăm răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor site-uri.
Este important să subliniem că noi nu suntem afiliaţi cu proprietarii acelor site-uri. Excepţiile vor fi menţionate sau vor fi evidente.

Nu vom putea fi făcuţi răspunzători de eventualele daune pe care direct sau indirect vi le-ar cauza acele site-uri.

Exonerarea de răspundere

Acest site nu este ceva perpetuu. Se poate închide oricând (chiar dacă noi dorim să funcţioneze cât mai mult timp).

Dacă închiderea ar fi cauzată de motive independente de voinţa noastră, nu vom fi răspunzători de eventualele daune pe care vi le-am pricinui. Dacă închiderea s-ar face din voinţa noastră, vă vom anunţa public. Dacă adresele dumneavoastră de e-mail sunt valide şi funcţionale, vă vom anunţa din timp pe această cale.

În niciun fel sau situaţie nu vom fi responsabili pentru nicio daună (inclusiv exonerare de răspundere pentru diminuarea profitului dumneavoastră, întreruperi de activitate şi pierderi de date) pricinuită de sau în legătură cu utilizarea site-ului sau provenite de la site, chiar dacă noi am cunoscut sau ar fi trebuit să cunoaştem posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi. Astfel, nu avem obligaţia să vă înştiinţăm despre pericolele care vă pândesc.

Dacă răspunderea noastră faţă de dumneavoastră ar fi totuşi angajată, atunci ea va fi proporţională şi nu va depăşi suma plătită de dumneavoastră pentru a beneficia de serviciile oferite de site.
Informaţiile de pe acest site nu reprezintă consultanţă juridică. Ele nu vor fi folosite decât în scop de informare generală, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie să apelaţi la profesionişti.
Publicarea materialelor semnate ”inppa.ro” are semnificația faptului că aceste materiale sunt publicate de către administratorul site-ului.

Aceste precizări au semnificaţia unei declinări de obligaţie.

Cedarea drepturilor

Noi vom putea ceda oricând drepturile noastre asupra acestui site, fără a avea obligaţia să vă notificăm în prealabil.

Copyright

Reproducerea şi difuzarea oricăror texte, în orice formă, din cadrul acestui site se pot face doar cu acordul nostru, cu excepţia reproducerii şi difuzării în scop de informaţie de presă şi în scop academic.

Litigii

Orice litigiu între dumneavoastră şi noi va fi soluţionat pe cale amiabilă, dacă e posibil, în termen de 30 zile de la data semnalării cauzei.

Semnalarea cauzei va fi consemnată pe suport scris.

Dacă litigiul nu s-a putut soluţiona pe cale amiabilă în termenul menţionat, va fi sesizată instanţa competentă. Competenţa va aparţine teritorial Judecătoriei sectorului 5 sau Tribunalului Bucureşti, după caz.

Contact

Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea secţiunilor, vă rugăm să ne contactaţi de îndată, folosind pagina de contact.

Publicat in:
Fără categorie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 3 aprilie 2020