Activitate

Consiliul Științific al Institutului are, în principal, următoarele atribuții:

a) avizează planul anual de formare inițială, programele analitice, precum și planul anual de pregătire profesională continuă al Institutului;
b) propune criterii de selecție a personalului de specialitate al Institutului;
c) coordonează, alături de Directorul Institutului, Centrul de studii și cercetare al Institutului;
d) coordonează Centrul de istorie a avocaturii al Institutului;
e) coordonează publicațiile științifice ale Institutului;
f) alte atribuții stabilite de Comisia Permanentă.

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Științific emite avize cu caracter consultativ.

Distribuie:
Array
Data publicarii: 8 decembrie 2022