Conferinţă cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” organizată de Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Baroul Giurgiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa cu tema

 „Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 11 februarie 2017, Ateneul „Nicolae Balanescu” str. Episcopiei nr.21, Giurgiu

Secţiunea de drept civil/procesual civil

 09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept

civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de

drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
  • Dna. jud. dr. Mirela STANCU – judecător Tribunalul Bucureşti, lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, formator INM;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite.

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, Prodecan al Baroului Bucureşti, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public

Temă: Tehnici speciale de cercetare.

  • Dl. av. dr. Anastasiu CRIŞU  – prof. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, lector INPPA

Temă: Aplicarea principiului NE BIS IN IDEM. Contestaţia în anulare.

Taxa de participare este 100 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Giurgiu sau în contul Baroului RO94RNCB0145037301590001 deschis la B.C.R. – Sucursala Giurgiu, Cod Fiscal 4145861.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Giurgiu la numerele de telefon: 0246.211.107 sau 0724.674.591.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 7 februarie 2017