Conferință cu tema "Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României" organizată de Baroul Sibiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Baroul Sibiu în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, Facultatea de Drept „Simion Barnuţiu” din Sibiu

Secţiunea de drept civil/procesual civil

 

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

 

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penalăPrezentarea lectorilor:

Civil şi procedură civilă:

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Vicepreşedinte U.N.B.R., Director INPPA;
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat;
  • Dna. jud. Roxana STANCIU – judecător Tribunalul Bucureşti;
  • Dl. Bogdan DUMITRACHE – executor judecătoresc, membru în comisia de elaborare a NCC, în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare a NCC şi în comisia de elaborare a Legii de punere în aplicare NCPC, formator INM;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participantilor a problemelor care se doresc a fi  dezbătute.

Penal şi procedură penală:

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte al U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, Prodecan al Baroului Bucureşti, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public;

Temă: Tehnici speciale de investigaţie criminalistică.

  • Dl. av. Eugen OSTROVSCHI –  Președintele Comisiei Centrale de Disciplină a UNBR;

Temă: Răspunderea disciplinară a avocatului. Modul de exercitare a acțiunii disciplinare și a căilor de atac în procedura disciplinară. Garanțiile dreptului la apărare a avocatului cercetat în procesul disciplinar.

  • Dl. av. dr. Mihai Adrian HOTCA – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii ,,Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Membru în comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului penal, lector INPPA;

Temă: Aspecte practice privind evaziunea fiscală și spălarea banilor.

  • Dna. av. dr. Andra-Roxana Trandafir – asist. univ. dr. prodecan al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucureşti;

Temă: Răspunderea penală a persoanei juridice aflate în insolvență.

Taxa de participare este  150 de lei şi include bufetul de prânz. Taxa se poate achita la casieria Baroului Sibiu sau în contul Baroului RO48RNCB0227149871520001 BCR, cod fiscal 4406649 . Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Sibiu la numărul de telefon: 0269.211.669.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Fără categorie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 31 martie 2017