CONGRESUL AVOCATILOR 2008

COSTINESTI, 20-21 IUNIE 2008


Hotarîri si Rezolutii ale Congresului avocatilor, Costinesti, 20 – 21 iunie 2008:


*HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocatilor 2007 si Congresul avocatilor 2008)

*HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea executiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2007

*HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea proiectului de buget al U.N.B.R. pe anul 2008

*HOTARAREA NR. 4 privind aprobarea executiei bugetare a C.A.A. pe anul 2007

*HOTARAREA NR. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurari sociale si pensii pentru avocati

*HOTARAREA NR. 6 pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat

*HOTARAREA NR. 7 pentru modificarea si completarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor

*HOTARAREA NR. 8 pentru aprobarea propunerii de modificare si completare a Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat facuta de Congresul avocatilor autoritatilor cu drept de initiativa legislativa

*HOTARAREA NR. 9 pentru aprobarea propunerii de completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor facuta de congresul avocatilor autoritatilor cu drept de initiativa legislativa

*HOTARAREA NR. 10 privind ratificarea deciziilor interpretative privind aplicarea Statutului profesiei de avocat emise de Consiliul U.N.B.R.

*HOTARAREA NR. 11 privind alegerea unui membru al Consiliului U.N.B.R.

*HOTARAREA NR. 12 privind completarea componentei Comisiei Centrale de Disciplina

*HOTARAREA NR. 13 privind completarea componentei Comisiei Centrale de Cenzori

*HOTARAREA NR. 14 privind pregatirea profesionala continua a avocatilor

*HOTARAREA NR. 15 privind agrementarea de catre U.N.B.R. a facultatilor de drept pentru formarea profesionala a avocatilor

*HOTARAREA NR. 16 cu privire la modul de interpretare a dispozitiilor art. 211 al Statutului profesiei de avocat

*HOTARAREA NR. 17 privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a analiza propunerile de modificare a Statutului profesiei de avocat si a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.


*REZOLUTIA Congresului avocatilor privind propunerea înfiintarii unui organism bipartit adresata structurilor puterii judecatoresti prin care sa se identifice, sa se analizeze si sa se solutioneze în mod transparent si unitar disfunctiile aparute în organizarea actului de justitie

îN ATENTIA MEMBRILOR CONSILIULUI U.N.B.R.

»» Proiectele de modificare a legislatiei privind sistemul C.A.A. comunicate de Casa de Asigurari a Avocatilor direct barourilor.

»» PROIECT de Hotarîre a Congresului avocatilor pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat …[citeste mai mult]

»» PROIECT de Hotarîre a Congresului avocatilor pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat … [citeste mai mult]

»» PROIECT de Hotarîre a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului – cadru privind organizarea si functionarea Serviciilor de asistenta judiciara organizate de barouri (propus de consilieri ai Baroului Bucuresti) …[citeste mai mult]

»» în raport de dispozitiile art. 61 alin.1 lit. d) care permit adoptarea si modificarea Statutul profesiei de avocat si Statutului C.A.A. pe baza proiectelor întocmite de Consiliul UNBR, toate proiectele de modificare a legislatiei privind profesia de avocat sau a legislatiei privind asigurarile sociale în sistemul profesiei de avocat, trebuie întocmite de Consiliul U.N.B.R.. Orice fel de propuneri sunt incluse pe ordinea de zi a Consiliului UNBR si vor fi comunicate odata cu convocarea Consiliului U.N.B.R.Publicam urmatoarele materiale ce vor fi supuse spre dezbatere Congresului avocatilor din 20-21 iunie 2008:

1.Raportul anual al Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România (proiect)

2.Raportul anual al Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor

3.Raportul privind aprobarea executiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2007 (proiect)

4.Proiectul de buget al Uniunii Nationale a Barourilor din România pe anul 2008

5.Raportul privind aprobarea executiei bugetare a Casei de Asigurari a Avocatilor pe anul 2007 (proiect)

6.Proiectul de buget al Casei de Asigurari a Avocatilor pe anul 2008

7.Raportul anual al Comisiei de Cenzori a Uniunii Nationale a Barourilor din România

8.Raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurari a Avocatilor

9.Raportul anual al Comisiei Centrale de Disciplina

A.
Anexe la materialele privind U.N.B.R.:

a) Anexe la Raportul anual al Consiliului U.N.B.R.:

– Rapoartele lunare de activitate ale Secretariatului general al Consiliului U.N.B.R. pe perioada august 2007 – mai 2008

– Centralizator iunie 2007 – mai 2008 cu litigiile în care U.N.B.R. a avut calitatea de parte

– Lista agentilor operatorului U.N.B.R. – A.E.G.R.M.

b) Anexa la Raportul privind aprobarea executiei bugetare 2007:

– Bilantul contabil al U.N.B.R. pe anul 2007 si anexele acestuia

B.
Anexe la materialele privind C.A.A.:

– Bilantul contabil al C.A.A. pe anul 2007

– Centralizatorul bugetelor filialelor C.A.A. pentru anul 2008

– Centralizator de venituri si cheltuieli pe anul 2007

– Raport privind cheltuielile si veniturile realizate in anul 2007 comparativ cu cheltuielile si veniturile prevazute pentru anul 2007 la nivelul întregului sistem al C.A.A.

ANUNT IMPORTANT !

în conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si hotarîrea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România din 7 martie 2008, se convoaca Congresul Avocatilor pentru zilele de 20 si 21 iunie 2008, orele 9,00 în localitatea Costinesti, Complexul „Vox Maris”, judetul Constanta.

Ordinea de zi a Congresului Avocatilor este urmatoarea:

1.Prezentarea raportului anual al Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România;

2.Prezentarea raportului anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor;

3.Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2007 si a proiectului de buget al Uniunii Nationale a Barourilor din România pentru anul 2008;

4.Prezentarea spre aprobare a executiei bugetare pe anul 2008 si a proiectului de buget al Casei de Asigurari a Avocatilor pentru anul 2008;

5.Prezentarea raportului anual al Comisiei de Cenzori a Uniunii Nationale a Barourilor din România;

6.Prezentarea raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurari a Avocatilor;

7.Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplina;

8.Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobarii acestora;

9.Completarea componentei Comisiei Centrale de Disciplina ca urmare a demisiei unui membru (Baroul Hunedoara);

10.Completarea componentei Consiliului U.N.B.R. ca urmare a încetarii calitatii de avocat cu drept de exercitare a profesiei a unui membru (Baroul Arges);

11.Dezbaterea si adoptarea de modificari aduse Statutului profesiei de avocat;

12.Dezbaterea si adoptarea de modificari aduse Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor

13.Adoptarea de hotarîri si rezolutii (evolutia si dezvoltarea sistemului de asigurari al avocatilor; formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua; conlucrarea dintre consiliile barourilor si consiliile filialelor C.A.A.; conlucrarea dintre profesia de avocat si alte profesii pentru realizarea activitatilor vizînd securitatea juridica si securitatea judiciara în statul de drept).

14.Diverse.

Publicat in:
Congresul Avocaţilor
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 iunie 2008