CONGRESUL AVOCATILOR 2011


BUCUREŞTI, 10 – 11 IUNIE 2011 


 

HOTÃRÂRI adoptate de Congresul Avocaţilor, 10 – 11 iunie 2011, Bucureşti:

Hotãrîrea nr. 01 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2010 şi Congresul avocaţilor 2011)

Hotãrîrea nr. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2010

Hotãrîrea nr. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2011

Hotãrîrea nr. 04 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurãri a Avocaţilor pe anul 2010

Hotãrîrea nr. 05 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurãri sociale şi pensii pentru avocaţi

Hotãrîrea nr. 06 privind alegerea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Hotãrîrea nr. 07 privind alegerea Consiliului de administraţie al Casei de Asigurãri a Avocaţilor

Hotãrîrea nr. 08 privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Hotãrîrea nr. 09 privind alegerea Comisiei de cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor

Hotãrîrea nr. 10 privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplinã

Hotãrîrea nr. 11 privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor

Hotãrîrea nr. 12 privind adoptarea programului de pregãtire profesionalã continuã a avocaţilor pe perioada 2011 – 2015, prevãzut în anexã

Hotãrîrea nr. 13 privind sistemul propriu de asigurãrii sociale a avocaţilor

Hotãrîrea nr. 14 pentru validarea modificãrilor şi completãrilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurãri a Avocaţilor prin delegare de cãtre consiliul U.N.B.R.

Hotãrîrea nr. 15 pentru aprobarea modificãrilor şi completãrilor aduse Statutului profesiei de avocat de Comisia desemnatã de Consiliul U.N.B.R. şi aprobate prin Hotãrîrea nr. 258 din 9 iunie 2011 a Consiliului U.N.B.R.

Hotãrîrea nr. 16 pentru validarea modificãrilor şi completãrilor aduse Statutului Casei de Asigurãri a Avocaţilor prin Hotãrîrea nr. 259 din 09 iunie 2011 a Consiliului U.N.B.R.


Dãm publicitãţii BROŞURA editatã cu ocazia Congresului Avocaţilor 2011 şi care conţine toate materialele ce vor fi supuse dezbaterii Congresului.


 

ANUNŢ –  în conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi  art. 1 din Hotãrîrea nr. 981 / 11 decembrie 2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu modificãrile ulterioare, se convoacã CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de 10 şi 11 iunie 2011, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel „JW Marriott Bucharest Grand Hotel”, cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este urmãtoarea:

1. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);
2. Prezentarea pentru dezbatere si aprobare a raportului anual al Consiliului de Conducere al Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2010 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2011;
4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2010 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurãri a Avocaţilor pentru anul 2011;
5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a U.N.B.R.;
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplinã;
8. Analiza rapoartelor si a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobãrii acestora;
9. Alegerea membrilor Consiliului U.N.B.R. – alţii decît decanii Barourilor (alegerea de cãtre Consiliul U.N.B.R. a preşedintelui U.N.B.R., a vicepreşedinţilor U.N.B.R. şi a celorlalţi membri ai Comisiei Permanente a U.N.B.R.);
10. Alegerea Comisiei de Cenzori a U.N.B.R.;
11. Alegerea Consiliului de Conducere al Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
12. Alegerea Comisiei de Cenzori a Casei de Asigurãri a Avocaţilor;
13. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Disciplinã;
14. Adoptarea de modificãri aduse Statutului profesiei de avocat pe baza proiectului adoptat de Consiliul U.N.B.R.;
15. Prezentare generalã a modificãrilor aduse Statutului Casei de Asigurãri a Avocaţilor pe baza propunerilor înaintate Consiliului U.N.B.R. (proiect neadoptat de Consiliul U.N.B.R. pana la data convocãrii Congresului);
16. Adoptarea de hotãrîri şi rezoluţii;
17. Diverse.

Publicat in:
Congresul Avocaţilor
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 iunie 2011