Constanța, 24 octombrie 2015

01-poza

La Constanța, aproximativ 170 de avocați au decis să petreacă ziua de sâmbătă în compania colegilor, discutând aspecte teoretice dar şi practice ale practicării dreptului.

Întâlnirea dintre avocații constănțeni și formatorii INPPA a avut loc la sala Ovidiu a hotelului Ibis din Constanța.

În prima parte a zilei au fost abordate problematici din drept civil și dreptul procesual civil, iar în cea de a doua parte au fost abordate problematici din dreptul penal și dreptul procesual penal:

<div class=\"one-half first\">

DREPT CIVIL / DREPT PROCESUAL CIVIL:

1.    Interpretarea şi aplicarea art. 488 alin. 2 NCPC.

2.    Sechestrul asigurător – este posibilă instituirea uni sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile perisabile ? – art. 952, 955 alin. 1, 958, 753 alin. 2 NCPC.

3.    Admisibilitatea probelor audio şi video în procesul civil – art. 341 alin. 2 NCPC

4.    Principiul disponibilităţii şi variantele pe care le are instanţa în raport cu art. 1271 alin. 2 NCC. Poate instanţa din oficiu să aleagă una dintre variantele legale, chiar dacă partea a indicat numai una dintre aceastea?

</div>

<div class=\'one-half first\'>02-poza
</div>

<div class=\"one-half first\"> 03-poza
</div>
<div class=\'one-half first\'>
5.    Recalificarea dată de judecător potrivit art. 22 alin. 4 şi 5 NCPC şi principiul disponibilităţii.

6.    Competenţa materială în cazul art. 101 alin. 1 NCPC raportat la art. 102 NCPC Distincţie între cele două ipoteze legale.

7.    Competenţa materială în litigiile succesorale este partajată de criteriul valoric?  Înţelesul art. 105 NCPC

8.    Care este sfera de aplicare a art. 121 din Legea nr. 138/2014. Ce se înţelege prin incidente procedurale şi proceduri speciale incompatibile cu procedura regularizării?

</div>

9.    Invocarea prescripţiei extinctive. Interpretarea art. 2513 NCC – există două termene distincte? Depunere întâmpinare vs lipsa invocării.

10.  Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 457 alin. 3 şi 4 NCPC. Recalificarea căii de atac.

11.  Autoritatea de lucru judecat a unei ordonanţe de plată.

12.  Efectele unei decizii pronunțate de ICCJ prin care se respinge pronunțarea unei hotărâri prealabile pe motivul că practica ICCJ este constantă într-un sens nefiind o chestiune nouă. Sunt ținute instanțele de considerentele unei asemenea hotărâri?

13.  Posibilităţile procesuale pe care le are terţul poprit pentru a se apăra în cazul unei popriri asigurătorii – art. 790 NCPC.

14.  Onorariul avocatului în materie de cheltuieli de executare. Stabilire şi cenzurare – art.670 NCPC.

15.  Posibilitatea suspendării executării unei hotărâri de evacuare pronunţată în procedura specială. Coroborarea art. 1045 NCPC cu art. 450 NCPC.

16.  Se poate adapta un contract lovit de nulitate pentru dol – în sensul art. 1213 NCC? Coroborarea art. 1214, 1213 şi 1222 alin. 3 NCC.

17.  Invocarea clauzelor abuzive în contestaţia la executare. Probleme privind timbrajul.

18.  Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri pronunţate de instanţa penală prin care este anulat un act de vânzare. Opozabilitatea hotărârii penale, de anulare a unui act de vânzare , terţului dobânditor, de bună credinţă.


<div class=\"one-half first\">

DREPT PENAL/DREPT PROCESUAL PENAL

  1. Dreptul avocatului de a face plângere împotriva actelor organelor de urmărire penală;
  2. Diferența între percheziție și ridicarea de înscrisuri.
  3. Vătămarea și nulitățile relative și absolute
  4. Noile dimensiuni ale acțiunii penale în Noul Cod de procedură penală
  5. Prezentare comparativă între vechiul și noul Cod de procedură penală privind tratamentul probațiunii.
  6. Reașezarea funcțiilor judiciare din perspectiva noii arhitecturi a acțiunii penale
  7. Loialitatea administrării probelor;
  8. Dreptul la un proces echitabil
  9. Forța probantă a raportului de constatare întocmit de un specialist angajat al organului de urmărire penală;

</div>
<div class=\'one-half first\'>04-poza
</div>

<div class=\"one-half first\"> 05-poza
</div>
<div class=\'one-half first\'>

Dezbaterile din secțiunea de drept penal și drept procesual penal s-au prelungit cu o oră peste programul inițial stabilit, participanții avocați prezenți în sală concluzionând că exercitarea profesiei de avocat in penal este dificilă dar este aici și acum.

Se cuvine să adresăm tuturor avocaților din Baroului Constanța mulțumiri pentru găzduire.

Mulțumim domnului av. dr. Gabriel Grigore, Decanul Baroului Constanța pentru organizarea și facilitarea cadrului de dialog.

Adresăm mulțumiri partenerului Editura Universul Juridic pentru sprijinul acordat.

</div>

[hr]

Publicat in:
Cum a fost la ...
Distribuie:
Array
Data publicarii: 4 noiembrie 2015