Curtea de Apel Bacău, Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bacau și Baroul Bacau, cu participarea Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA organizează un seminar de pregătire profesională cu tema „ÎNȚELEGEREA ŞI APLICAREA NOILOR CODURI FUNDAMENTALE ALE ROMÂNIEI”. Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă.

Curtea de Apel Bacau – Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bacau – Baroul Bacau

cu participarea

Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA,

organizează sâmbătă, 19 noiembrie 2016 în Aula Universității “George Bacovia”,

situată în Bacău, str. Pictor Aman nr. 96,

un seminar de pregătire profesională, care va avea ca temă

„ÎNȚELEGEREA ŞI APLICAREA NOILOR CODURI FUNDAMENTALE ALE ROMÂNIEI”

Se acordă 10 puncte de pregătire profesională continuă

PROGRAMUL SEMINARULUI

sâmbătă, 19 noiembrie 2016

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanților

09.30 – 12.30 – Dezbateri drept penal şi drept procesual penal

12.30 – 13.30 – Pauză

13.30 – 16.30 – Dezbateri drept civil şi drept procesual civil

La dezbateri vor participa:

Drept penal si procedura penala

  • Dl. Adrian FINICĂ – judecator la Sectia Penala a Curtii de Apel Bacau

Tema: Aspecte privind procedura de cameră preliminară. Noutăţi legislative.Jurisprudenţa şi incidenţa deciziilor de neconstituţionalitate.

  • Dl. procuror Alexandru POROF – Parchetul de pe lângă Judecatoria Bacau

Tema: Asistenţa juridică în cursul urmăririi penale. Consideraţii generale.

  • Dl. av. dr. Petruţ CIOBANU – Vicepreşedinte U.N.B.R., – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public

Tema: Tehnici speciale de investigare

  • Dl. av. dr. avocat Mihai Adrian HOTCA – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, lector INPPA

Tema: Aspecte practice privind evaziunea fiscală şi spălarea banilor

  • Dl. av. dr. Mircea URSUTA – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea, lector INPPA

Tema: Sarcina probei in procesul contravenţional

Drept civil si procedura civila

  • Dl. Cezar STEFANESCU – judecator la Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bacau.

Tema: Invocarea nulitaţii absolute întemeiată pe clauze abuzive în contractele bancare

  • Dl. av. dr. Traian Cornel BRICIU – Vicepreşedinte U.N.B.R., prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Director INPPA
  • Dl. av. dr. Claudiu Constantin DINU – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lector INPPA, responsabil pregătire continuă INPPA – drept privat
  • Domnul av. dr. Horia ŢIŢ – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Director INPPA – Centru Teritorial Iaşi

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata in prima instanţa şi căile de atac. Implicaţii in materia executarii silite.

Taxa de participare este de 100 lei/persoană şi se achită la sediul Baroului Bacau sau în contul Baroului Bacau nr.RO83RNCB0026030893380001 -deschis la BCR BACAU, CUI : 944491.

Relații suplimentare la sediul Baroului Bacau sau la telefon 0234-570468.

Publicat in:
Conferințe, Diverse, Fără categorie, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 noiembrie 2016