Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 35 din 20-21 octombrie 2023 privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. – sesiunea septembrie 2023

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 

 

DECIZIA nr. 35 /20-21 octombrie 2023

privind validarea rezultatelor examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2023

 

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului National pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare, Regulamentul de examen), aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 57/27.03.2020, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 351/8 iunie 2023,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 352/8 iunie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023,

Pe baza Raportului întocmit și susținut de Președintele Comisiei Naționale de Examen,

Comisia Permanentă, în ședința din 21.10.2023

DECIDE :

Art. 1. – (1) Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea  septembrie 2023, precum și rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe paginile web ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare „I.N.P.P.A.”) și U.N.B.R., cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

(2) Anexa nr. 1 la prezenta Decizie cuprinde candidații la examenul menționat la alineatul (1), individualizați cu indicarea, fie a numelui și a prenumelui, fie a unui cod de identificare[1], potrivit cererii acestora, și se publică/comunică odată cu prezenta Decizie.

Art. 2. – (1) Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva efectuării verificării prevăzute la alin. (2), primirea în profesie a candidaților declarați admiși la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar și pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022, astfel cum sunt menționați în Anexa nr. 2 la prezenta Decizie.

(2) Deciziile de primire în profesie a candidaților declarați admiși se vor emite numai în urma depunerii la barouri, în original, de către candidații declarați admiși, a documentelor cu care aceștia s-au înscris în sistem on-line la examenul de admitere în profesie și a constatării de către barouri a deplinei conformități între aceste documente. În acest scop, odată cu comunicarea prezentelor dispoziții, se va solicita în scris barourilor la care figurează ca înscriși candidații admiși, să transmită în scris U.N.B.R. rezultatul verificării, cu semnalarea eventualelor discordanțe, precizarea naturii acestora și transmiterea de copii de pe documentele constate a fi neconforme.

Art. 3. – După primirea rezultatelor verificării prevăzute la art. 2 alin. (2), deciziile de primire în profesie, prevăzute la același alineat, se vor comunica barourilor la care candidații s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor către candidații admiși.

Art. 4. – (1) Prezenta Decizie va fi supusă ratificării Consiliului U.N.B.R..

(2) Prezenta decizie se afișează pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor și I.N.P.P.A., în vederea luării în evidență a candidaților declarați admiși.

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.

________

[1] Codurile de identificare ce înlocuiesc numele au fost introduse la cererea expresă a unor candidați, întemeiată pe dispozițiile legale privind protecția datelor personale


Descarcă Decizia împreună cu Anexele fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 octombrie 2023