Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 36 din 20-21.10.2023 privind desemnarea conducătorului unui departament al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) și delegarea în funcția de director de centru teritorial al I.N.P.P.A.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 36
20-21 octombrie 2023
privind desemnarea conducătorului unui departament al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) și delegarea în funcția de director de centru teritorial al I.N.P.P.A.

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 lit. r) coroborat cu art. 16 alin. (1) lit. e) din Statutul I.N.P.P.A.,

În acord cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023

DECIDE:

Art. 1.– (1) La propunerea Directorului I.N.P.P.A., se numește doamna av. dr. Laura Stănilă (Baroul Timiș)  în funcția de șef al Departamentului de formare profesională continuă al I.N.P.P.A.

(2) Sarcinile aferente funcției de șef al Departamentului de formare profesională inițială al I.N.P.P.A. vor fi îndeplinite de Directorul I.N.P.P.A.
 

Art. 2.– (1) Cu consultarea Directorului I.N.P.P.A., se deleagă în funcția de director de centru teritorial al I.N.P.P.A., cu depline puteri și drept de semnătură, inclusiv în bănci, următoarele persoane:
1. Doamna av. dr. Andreea Ciurea (Baroul Brașov) la Centrul teritorial Brașov;
2. Doamna av. dr. Stanca Gidro (Baroul Cluj) la Centrul teritorial Cluj;
3. Domnul av. dr. Daniel Ghiță (Baroul Dolj) la Centrul teritorial Craiova;
4. Domnul av. dr. Marius Brănici (Baroul Iași) la Centrul teritorial Iași;
5. Doamna av. dr. Raluca Bercea (Baroul Timiș) la Centrul teritorial Timișoara;
6. Domnul av. Cristian Săraru (decanul Baroului Galați) la Centrul teritorial Galați.

(2) Delegarea prevăzută la alin. (1) este valabilă pe o durată de un an. Pe durata acesteia, Directorul I.N.P.P.A. se va consulta cu Consiliul fiecărui centru teritorial asupra persoanei care va asigura, în calitate de director, conducerea centrului teritorial.

(3) În baza propunerilor Directorului I.N.P.P.A., formulate în urma consultării prevăzută la alin. (2), Comisia Permanentă poate, chiar și anterior expirării duratei prevăzute la același alineat, desemna persoanele prevăzute la alin. (1) sau alte persoane în funcția de director de centru teritorial al I.N.P.P.A., pentru un mandat având durata prevăzută la art. 13 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor sale teritoriale și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023