Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 38 din 20-21.10.2023 privind începerea anului I de pregătire profesională inițială – ciclul 2024

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 38
20-21 octombrie 2023
privind începerea anului I
de pregătire profesională inițială – ciclul 2024

 

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 299 alin. (5), și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, precum și cu cele ale art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat coroborat cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Statutul I.N.P.P.A.,

În temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 14 lit. g) și r) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023

DECIDE:

Art. 1. – (1) Activitățile de formare aferente anului I de pregătire profesională inițială – ciclul 2024 vor începe la data 5 februarie 2024 și se vor încheia la data de 22 septembrie 2024.
(2) Vor fi luați în evidențele INPPA și ale structurilor teritoriale ale INPPA, cu titlul de cursanți ai anului I al I.N.P.P.A., avocații stagiari înscriși pe tabloul avocaților până la data de referință de 31 ianuarie 2024, inclusiv. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 39 alin. (2) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. pentru organizarea unei serii suplimentare de cursanți,  avocații stagiari înscriși în tabloul avocaților după această dată vor fi înmatriculați în anul I conform prevederilor art. 39 alin. (4) al aceluiași Regulament. Nu se admit cereri de efectuare în paralel, a activităților de formare inițială la anul I și II.
(3) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.
(4) Se stabilește data de 28 aprilie 2024 ca dată de referință pentru determinarea numărului de candidați admiși la examenul de admitere în profesie ca avocați stagiari și înscriși în tabloul avocaților după data de referință prevăzută la alin. (2), în vederea aplicării, dacă va fi cazul, a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind organizarea unei a II-a serii de cursanți la anul I. În cazul organizării unei a II-a serii, cursanții acesteia vor începe activitatea la data de 4 mai 2024.

Art. 2. – Activitățile de formare inițială vor începe, în toate structurile I.N.P.P.A., cu disciplina Organizarea și etica profesiei de avocat.

Art. 3. – Taxa de școlarizare aferentă anului I de pregătire profesională inițială este de 750 lei, conform Deciziei nr. 9/31.08.2023 a Comisiei Permanente a U.N.B.R., și va fi achitată până la data de 10 martie 2024, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind întreruperea studiilor.

Art. 4. – Prezenta decizie se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Pregatire profesionala initiala anul 1, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023