Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 39 din 20-21.10.2023 privind începerea anului II de pregătire profesională inițială – ciclul 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 39
20-21 octombrie 2023
privind începerea anului II
de pregătire profesională inițială – ciclul 2024

 

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 299 alin. (5), și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, precum și cu cele ale art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat coroborat cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Statutul I.N.P.P.A.,

În temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 14 lit. g) și r) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023

DECIDE:

Art. 1. – (1) Activitățile de formare aferente anului II de pregătire profesională inițială – ciclul 2024 vor începe la data 22 ianuarie 2024 și se vor încheia la data de 22 septembrie 2024.
(2) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.

Art. 2. – (1) Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 1050 lei, conform Deciziei nr. 9/31.08.2023 a Comisiei Permanente a U.N.B.R., și va fi achitată până la data de 21 februarie 2024, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind întreruperea studiilor.
(2) Se înscriu în anul II cursanții care au promovat integral anul I de pregătire profesională inițială în anul 2023. Se înscriu în anul II și cursanții care nu au promovat integral anul I de pregătire profesională inițială, cu obligația de a reface integral, potrivit dispozițiilor art. 47 sau, după caz, art. 49 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.,  activitatea de formare la disciplinele nepromovate. În acest scop, acești cursanți vor fi afiliați de secretariatul I.N.P.P.A. unor grupe de cursanți din anul I, fără plata unei taxe, și vor respecta calendarul publicat al activității de formare de la grupele la care sunt afiliați.
(3) Cursanții care nu au promovat integral anul II de pregătire profesională inițială în anul 2023 au obligația de a reface integral, potrivit dispozițiilor art. 47 sau, după caz, art. 49 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitatea de formare la disciplinele nepromovate. În acest scop, acești cursanți vor fi afiliați de secretariatul I.N.P.P.A. unor grupe de cursanți din anul II, fără plata unei taxe, și vor respecta calendarul publicat al activității de formare de la grupele la care sunt afiliați.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Pregatire profesionala initiala anul 2, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023