Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 40 din 20-21.10.2023 privind desfășurarea activității de pregătire profesională inițială în ciclul 2024

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 40
20-21 octombrie 2023
privind desfășurarea activității de pregătire profesională inițială
în ciclul 2024

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 299 alin. (5), și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, precum și cu cele ale art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat coroborat cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Statutul I.N.P.P.A.,

În temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 14 lit. g) și r) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023,

DECIDE:

Art. 1. – (1) Activitățile de formare aferente anilor I și II de pregătire profesională inițială – ciclul 2024, care vor începe la data 5 februarie 2024 și, respectiv, la data de 22 ianuarie 2024, se vor desfășura în sistem combinat, fizic și online, după cum urmează:

– cel puțin 50% în sistem fizic, în spațiile puse la dispoziție de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.
– cel mult 50% în sistem online, în platforma Zoom.

(2) Potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitățile desfășurate online la o disciplină nu pot depăși jumătate din numărul total al orelor prevăzute prin planul de formare la respectiva disciplină. În consecință, absențele unui cursant de la activitățile fizice de la o disciplină nu pot fi compensate cu activități realizate online la aceeași disciplină, dacă prin aceasta este depășită limita maximă prevăzută de Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. pentru aceste din urmă activități.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) activitățile de formare inițială la disciplinele de drept european (anul II de pregătire profesională inițială), care vor fi desfășurate integral în sistem online, fiind precedate de un tutorial online de 2 ore, cu caracter preponderent organizatoric.

(4) Stabilirea raportului dintre activitățile în format fizic și cele în sistem online, cu respectarea prevederilor alin. (2) – teza I și alin. (3), a grupelor de cursanți, programarea activităților de formare inițială și stabilirea ordinii în care se desfășoară activitățile fizice și cele online se realizează în baza deciziei Directorului I.N.P.P.A. (pentru I.N.P.P.A. – structura centrală) sau, respectiv, Directorului centrului teritorial al I.N.P.P.A.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor sale teritoriale și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Pregatire profesionala initiala anul 1, Pregatire profesionala initiala anul 2, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023