Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 41 din 20-21.10.2023 privind completarea planului de pregătire profesională inițială la anul I

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 41
20-21 octombrie 2023
privind completarea planului de pregătire profesională inițială la anul I

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 299 alin. (5) și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

În temeiul dispozițiilor art. 14 lit. f) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 34 alin. (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023

DECIDE:

Art. 1. – (1) Cu începere din ciclul 2024 de pregătire profesională inițială în sistemul I.N.P.P.A., la anul I de pregătire profesională inițială se adaugă disciplina facultativă ”Contabilitatea profesiei de avocat”, cu un număr total de 4 ore de atelier.

(2) Planul de pregătire profesională inițială de la anul I se completează corespunzător și se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A. și a centrelor teritoriale.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor sale teritoriale și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Pregatire profesionala initiala anul 1, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023