Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 42 din 20-21.10.2023 privind înființarea Centrului Teritorial INPPA Constanța

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 42
20-21 octombrie 2023
privind înființarea Centrului Teritorial INPPA Constanța

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 299 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat,

În temeiul dispozițiilor art. 5 din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În acord cu prevederile art. 1 și 2 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrelor Teritoriale a I.N.P.P.A.,

Ținând cont de acordurile exprimate de Barourile Constanța, Călărași Ialomița și Tulcea, precum și de dezbaterile din ședințele Comisiei Permanente din 31 august 2023 și 20-21 octombrie 2023,

Comisia Permanentă, în ședința sa din 20-21 octombrie 2023

DECIDE:

Art. 1. – (1) Se înființează Centrul Teritorial I.N.P.P.A. Constanța, format din Barourile Constanța, Călărași, Ialomița și Tulcea, cu sediul în mun. Constanța.
(2) Barourile menționate la alineatul anterior vor încheia protocoale de asociere, cu respectarea legislației în vigoare.
(3) Se ia act de angajamentul Baroului Constanța de a asigura susținerea financiară a Centrului și spațiile necesare pentru funcționarea acestuia.
(4) Centrul va asigura activități de pregătire profesională inițială și continuă cu începere din ciclul 2025 de formare inițială.

Art. 2. – Până la data începerii funcționării Centrului Teritorial I.N.P.P.A. Constanța se vor face demersurile necesare pentru:
– desemnarea organelor de conducere și a structurii organizatorice ale Centrului, precum și pentru constituirea corpului de formatori;
– asigurarea sediului, prin încheierea unui act juridic corespunzător în acest sens, a unui cod de identificare fiscală propriu și a unei arhive distincte;
– crearea unui cont bancar deschis pe numele structurii centrale a Institutului la o bancă din localitatea sediului centrului teritorial, pentru operarea căruia Directorul I.N.P.P.A. acordă împuternicire Directorului centrului teritorial pe durata mandatului acestuia din urmă.

Art. 3. – Prezenta decizie se comunică structurii centrale a I.N.P.P.A., Barourilor sus menționate și se publică pe site-urile www.unbr.ro și www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă decizia fișier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2023