Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 463 din 13 ianuarie 2023 privind desfășurarea activității de pregătire profesională inițială în ciclul 2023

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 463
13 ianuarie 2023
privind desfășurarea activității de pregătire profesională inițială
în ciclul 2023

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5) și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat, precum și cu cele ale art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat coroborat cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),

În temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 14 lit. g) și r) din Statutul I.N.P.P.A.,

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Comisia Permanentă, în ședința din 13 ianuarie 2023

DECIDE:

Art. 1. (1) – Activitățile de formare aferente anilor I și II de pregătire profesională inițială – ciclul 2023, care vor începe la data 6 februarie 2023 și, respectiv, la data de 23 ianuarie 2023, se vor desfășura în sistem combinat, fizic și online, după cum urmează:
cel puțin 50% în sistem fizic, în spațiile puse la dispoziție de I.N.P.P.A.
cel mult 50% în sistem online, în platforma Zoom.
(2) Potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitățile desfășurate online la o disciplină nu pot depăși jumătate din numărul total al orelor prevăzute prin planul de formare la respectiva disciplină. În consecință, absențele unui cursant de la activitățile fizice de la o disciplină nu pot fi compensate cu activități realizate online la aceeași disciplină, dacă prin aceasta este depășită limita maximă prevăzută de Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. pentru aceste din urmă activități.
(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) activitățile de formare inițială la disciplinele de drept european (anul II de pregătire profesională inițială), care vor fi desfășurate integral în sistem online, fiind precedate de un tutorial online de 2 ore, cu caracter preponderent organizatoric.
(4) Stabilirea grupelor de cursanți, programarea activităților de formare inițială și stabilirea ordinii în care se desfășoară activitățile fizice și cele online se realizează în baza deciziei Directorului I.N.P.P.A., după consultarea cu formatorii I.N.P.P.A.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică structurii centrale a I.N.P.P.A. și centrelor sale teritoriale și se publică pe site-ul www.inppa.ro.

COMISIA PERMANENTĂ


Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Pregatire profesionala initiala anul 1, Pregatire profesionala initiala anul 2, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 ianuarie 2023