Decizia Comisiei Permanente nr. 120 din 28 martie 2020 prin care se republică Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., cu completările aduse prin Decizia Comisiei Permanente nr. 89/19 martie 2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA  PERMANENTĂ

 

 

DECIZIA nr. 120

28 martie 2020

 

În baza dispozițiilor art. 67 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Decizia Comisiei Permanente nr. 89/19 martie 2020, prin care s-a completat Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (I.N.P.P.A.) și s-a prevăzut că Regulamentul se republică cu completările aduse prin această decizie,

Comisia Permanentă, constituită în videoconferință, în data de 28.03.2020,

DECIDE:

Art. 1. – Se republică Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., cu completările aduse prin Decizia Comisiei Permanente nr. 89/19 martie 2020.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică membrilor Comisiei Permanente, Consiliului UNBR și I.N.P.P.A. și se publică pe paginile web ale U.N.B.R. și I.N.P.P.A..

C O M I S I A   P E R M A N E N T Ă


Descarca Decizia + Anexa fisier PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 28 martie 2020