DECIZIA NR. 1488/27 octombrie 2007 privind coordonarea activităţilor de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă

DECIZIA  NR. 1488

1. Pentru a realiza atribuţiile prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, coordonarea activităţilor de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă se asigură, astfel:

–      Domnul vicepreşedinte av. Ionel Haşotti va coordona activitatea Departamentului Afaceri europene, cooperare internaţională şi programe şi a Departamentului Protecţia profesiei, informare şi relaţii  publice;

–      Domnul vicepreşedinte av. Dorin Suciu va coordona activitatea Departamentului Economico-financiar şi administrativ şi activitatea organizatorică a şedinţelor Comisiei Permanente şi ale Consiliului U.N.B.R.;

–      Domnul vicepreşedinte av. Dorin Suciu şi domnul vicepreşedinte av. Petre-Mircea Stănculescu vor coordona activitatea Departamentului Secretariat, protocol şi coordonarea serviciilor tehnico – administrative;

–      Domnul vicepreşedinte av. Petre-Mircea Stănculescu va coordona activitatea Secretariatului general al Consiliului U.N.B.R. şi activitatea de formare profesională iniţiată şi organizată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi barouri.

2. În conformitate cu dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat funcţia de secretar al Comisiei Permanente va fi îndeplinită de doamna consilier av. Ana Diculescu-Şova, domnul consilier av. Mihai Tănăsescu şi domnul consilier av. Cătălin Marian Predoiu.

Comisia Permanentă va aproba repartizarea sarcinile concrete ce revin fiecărui consilier.

3. Pentru a realiza atribuţiile prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. a) din raportate la art. 63 lit. g) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, membrii Comisiei Permanente asigură legătura cu barourile, astfel:

–      Domnul Consilier av. Ion Mogoş – pentru barourile din raza Curţilor de Apel Iaşi şi Suceava ;

–      Domnul Consilier av. Mircea Breahnă – pentru barourile din raza Curţilor de Apel Galaţi şi Bacău;

–      Domnul Consilier av. Nicolae Zărnescu – pentru barourile din raza Curţilor de Apel Piteşti şi Craiova;

–      Domnul Consilier av. Neculai Lepedeanu – pentru barourile din raza Curţilor de Apel Mureş şi Braşov;

–      Domnul Consilier av. Radu Ştef – pentru barourile din raza Curţii de Apel Cluj;

–      Domnul Consilier av. Ştefan Eremia – pentru barourile din raza Curţii de Apel Alba Iulia;

–      Domnul Consilier av. Lazăr Gruneanţu – pentru barourile din raza Curţilor de Apel Oradea şi Timişoara;

–      Domnul Consilier av. Mihai Tănăsescu – pentru barourile din raza Curţii de Apel Constanţa;

–      Domnul Consilier av. Cătălin Marian Predoiu – pentru barourile din raza Curţilor de Apel Ploieşti;

–      Doamna Consilier av. Ana Diculescu-Şova şi domnul Consilier av. Cătălin Marian Predoiu – pentru barourile din raza Curţii de Apel Bucureşti.

         4. Prezenta Decizie se comunică barourilor prin e-mail şi se publică pe website-ul www.unbr.ro.

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

descărcare / download format DOC sau PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã
Distribuie:
Array
Data publicarii: 27 octombrie 2007