Decizia nr. 48 din 05.11.2020 privind procedura în cazul intervenirii unor situații care împiedică pe candidați să susțină examenul de absolvire a I.N.P.P.A.

Decizia nr. 48 din 5.11.2020

privind procedura în cazul intervenirii unor situații care împiedică pe candidați să susțină examenul de absolvire a I.N.P.P.A.

Dacă, după data avizării favorabile de către barou și I.N.P.P.A. a participării candidatului la examenul de absolvire a I.N.P.P.A., candidatul se află într-o situație care îl împiedică în mod obiectiv să se prezinte la examen, va depune la barou cerere de aprobare a amânării susținerii examenului, atașând la cerere documentația relevantă atestând realitatea situației invocate. La aceeași dată, cererea și documentația aferentă se comunică de candidat în copie către I.N.P.P.A.

După primirea hotărârii baroului privind cererea candidatului, cererea candidatului este supusă avizării Consiliului de conducere al I.N.P.P.A.

Rezultatul analizei cererii candidatului se comunică acestuia, cu efectuarea în registrul matricol a mențiunilor corespunzătoare.

Director INPPA

av. dr. Dan Oancea


Descarca Decizia fisier PDF

Publicat in:
Hotarari Director INPPA
Distribuie:
Array
Data publicarii: 5 noiembrie 2020