Departamentul de formare continuă

Departamentul pentru formare profesională continuă are următoarele atribuții:

a) elaborează tematica anuală și programele de formare continuă a avocaților, pe baza solicitărilor și cu concursul barourilor;
b) elaborează programe de formare profesională continuă;
c) organizează și derulează formele de pregătire continuă din cadrul Institutului și a centrelor teritoriale ale Institutului și acțiunile de formare continuă inițiate de barouri sau de alte entități și în care Institutul are calitatea de partener;
d) evaluează formele de pregătire continuă prevăzute de Metodologia de recunoaștere a activităților de pregătire continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R., și propune Directorului Institutului acordarea de puncte de pregătire profesională continuă pentru participanții la acestea.

Distribuie:
Array
Data publicarii: 1 aprilie 2020