Departamentul de studii, cercetări juridice și cooperare internațională

  • elaboreaza strategii de îmbunatatire a activitatii de pregatire si perfectionare a exercitarii profesiei de avocat
  • elaboreaza puncte de vedere si amendamente la proiectele de acte normative initiate de Comisia Permanenta a UNBR si de Consiliul U.N.B.R. sau la solicitarea altor autoritati si institutii publice elaborează studii privind
    modul de organizare și exercitare a profesiei de avocat în spațiul european
  • asigură contactul cu alte institute de formare din străinătate și asistă pe Președintele Consiliului Institutului și pe Directorul Institutului în cadrul raporturilor internaționale bilaterale sau multilaterale cu institutele
    omoloage
  • organizează schimburi de experiență între formatorii Institutului și cei ai unor instituții de formare din străinătate
  • realizează informări asupra acțiunilor întreprinse de organizațiile profesionale internaționale ale avocaților, precum și asupra pozițiilor adoptate de acestea în chestiuni de interes pentru profesia de avocat din România
  • implementează programele cu finanțare internațională aprobate de Consiliul Institutului
Distribuie:
Array
Data publicarii: 1 aprilie 2020