Departamentul de formare inițială

Departamentul pentru formare profesională inițială are următoarele atribuții:

a) elaborează planul anual de formare și programele de formare profesională în conformitate cu strategia de formare profesională și standardele de calificare în profesia de avocat, hotărâte de organele profesiei;
b) monitorizează corpul de formatori din cadrul departamentului și colaboratorii externi;
c) elaborează proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a Institutului;
d) organizează și monitorizează activitățile de pregătire inițială potrivit planului de formare aprobat de Comisia Permanentă.

Departamentul pentru formare profesionala inițială poate organiza activități curriculare sau extracurriculare pentru cursanții Institutului, inclusiv în baza unei convenții de asociere, cooperare sau parteneriat încheiată de Institut cu instituții de învățământ superior, din țară și străinătate.

Distribuie:
Array
Data publicarii: 1 aprilie 2020