Activitate

Centrul de relații internaționale are următoarele atribuții:

a) elaborează studii privind modul de organizare și exercitare a profesiei de avocat în spațiul european;
b) asigură contactul cu alte institute de formare din străinătate și asistă pe Președintele U.N.B.R. și pe Directorul Institutului în cadrul raporturilor internaționale bilaterale sau multilaterale cu institutele omoloage;
c) organizează schimburi de experiență între formatorii Institutului și cei ai unor instituții de formare din străinătate;
d) realizează informări asupra acțiunilor întreprinse de organizațiile profesionale internaționale ale avocaților, precum și asupra pozițiilor adoptate de acestea în chestiuni de interes pentru profesia de avocat din România.

Distribuie:
Array
Data publicarii: 9 decembrie 2022