Activitate

Centrul de studii și cercetare are următoarele atribuții:

a) elaborează studii și strategii de îmbunătățire a activității de pregătire și perfecționare a exercitării profesiei de avocat;
b) elaborează opinii în legătură cu probleme de drept privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
c) elaborează puncte de vedere și amendamente la proiectele de acte normative inițiate de Comisia Permanenta și de Consiliul U.N.B.R. sau la solicitarea altor autorități și instituții publice;
d) desfășoară activități de studii și cercetare în domenii juridice conexe exercitării profesiei de avocat.

Distribuie:
Array
Data publicarii: 9 decembrie 2022