Departamentul de formare continuă

  • elaborează planul anual de studiu și programele de formare continuă a avocaților pe baza solicitărilor și cu concursul barourilor
  • elaborează programele de formare profesională continuă
  • organizează și derulează cursurile de formare continuă din cadrul Institutului și a structurilor teritoriale ale Institutului și acțiunile de formare continuă inițiate de barouri
  • evaluează cerințele standard de formare continuă și propune directorului Institutului evaluarea prin puncte de pregătire profesională a acțiunilor inițiate de Institut sau barouri și de alți formatori
Distribuie:
Data publicarii: 1 aprilie 2020