Departamentul de formare inițială

  • elaborează planul anual de pregătire și programele de formare profesională în conformitate cu strategia de formare profesională și cu standardele de calificare în profesia de avocat, hotărâte de organele profesiei;
  • monitorizează corpul de formatori din cadrul departamentului;
  • elaborează proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială;
  • organizează activitățile de pregătire inițială potrivit programelor aprobate de Consiliul Institutului;
  • organizează, la cerere, în asociere cu instituții de învățământ superior din țară și străinătate, cursuri de pregătire pentru absolvenții învățământului superior cu diplomă de licență sau echivalentă, pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor de intrare în profesia de avocat sau a examenelor de limba română și de drept românesc, pentru înscrierea în barourile române a avocaților din barourile altor țări.
Distribuie:
Data publicarii: 1 aprilie 2020