Istoric şi misiune

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor INPPA este constituit in baza art. 63 lit. j) din Legea nr. 51/7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei nr.113/6 martie 2001, a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 284/31 mai 2001 şi legislaţiei in materie.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor este persoană juridică romană, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nu face parte din sistemul naţional de invăţămant şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor are caracter de organizaţie neguvernamentală, care funcţionează in cadrul şi sub autoritatea Uniunii Avocaţilor din Romania.


Scopul şi obiectivele Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor sunt:


 
a) Indeplinirea obligaţiilor legale ce revin Uniunii Avocaţilor din Romania şi barourilor privind asigurarea exercitării calificate a dreptului de apărare şi a competenţei profesionale a avocaţilor;

b) Realizarea cadrului organizatoric pentru ca in colaborare cu organele profesiei de avocat să se indeplinească obligaţiile privind pregătirea profesională ce le revin din Legea nr.51/7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei nr.113/6 martie 2001 şi Statutul profesiei de avocat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 284/31 mai 2001 privind asigurarea pregătirii avocaţilor stagiari, ridicarea nivelului profesional al tuturor avocaţilor şi respectarea deontologiei şi a disciplinei profesionale;

c) Crearea cadrului instituţional organizat pentru pregătirea şi perfecţionarea continuă a avocaţilor in plan profesional, respectarea Codului deontologic al avocatului roman, adoptat de Congresul Avocaţilor din Romania iunie 1999 şi a disciplinei profesiei;

d) Organizarea selecţiei şi pregătirii profesionale a avocaţilor stagiari la nivele de standarde de competenţă profesională intr-un sistem nediscriminatoriu de oportunităţi egale şi uniforme, la nivel naţional;

e) Stabilirea unor relaţii de cooperare permanentă cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii in realizarea pregătirii şi perfecţionării pregătirii profesionale in sistemul profesiilor care necesită pregătire juridică;

f) Realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de avocat in plan intern şi internaţional pentru intărirea sistemului juridic şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene.

Distribuie:
Array
Data publicarii: 2 octombrie 2013