Examen de absolvire 2015 – ARHIVA


Regulament de examen


Tematica pentru examenul de absolvire – sesiunea noiembrie 2015 – poate fi consultata aiciÎn atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi anul II de pregătire profesională iniţială, care urmează să depună Caietele de lucrări profesionale în vederea susţinerii Examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2015, la INPPA Bucureşti.


EXAMEN ABSOLVIRE INPPA – Sesiunea noiembrie 2015 În atenţia avocaţilor stagiari care urmează să susţină probele orale începând cu data de 23 noiembrie 2015


Procese verbale privind afişarea rezultatelor la proba orală – Examen de Absolvire – Sesiunea Noiembrie 2015:

  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Dreptul european al muncii, din data de 23 noiembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept civil, din data de 24 noiembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept procesual civil, din data de 25 noiembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept penal, din data de 26 noiembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept procesual penal, din data de 27 noiembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept european al drepturilor omului, din data de 28 noiembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Dreptul Uniunii Europene, din data de 02 decembrie 2015
  • Publicăm procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba orală la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, din data de 03 decembrie 2015

IMPORTANT! În atenţia avocaţilor stagiari care susţin Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie-decembrie 2015 – Proba scrisă a examenului


Publicam TABELUL CENTRALIZATOR cu avocații stagiari aflați în evidențele INPPA (structura centrală) în cadrul procedurii de examen, Examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie – decembrie 2015. Repartizarea pe săli a candidaților urmează a fi publicată cu 24 de ore înainte de data examenului.


Repartizarea pe săli a candidaţilor la proba scrisă


Publicam subiectele și baremele la proba scrisa din ziua de luni, 07 decembrie 2015:

<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

<<Barem Grila 1>> <<Barem Grila 2>> <<Barem Grila 3>> <<Barem Grila 4>>


Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 07 decembrie 2015


Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie – decembrie 2015, susţinută în data de 07 decembrie 2015, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.


PROCESUL VERBAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR


PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 7 decembrie 2015


Publicăm motivarea respingerii contestațiilor la baremul de notare pentru proba grilă, susținută la 07 decembrie 2015


Publicat in:
Arhive absolvire
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 octombrie 2016