Examen de absolvire 2016 – ARHIVA


EXAMEN DE ABSOLVIRE I.N.P.P.A. – SESIUNEA NOIEMBRIE 2016


Regulament de examen


PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 4 decembrie 2016


Publicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2016


Baremele de corectare la proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie – decembrie 2016, susţinută în data de 04 decembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.


Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 04 decembrie 2016


Publicăm subiectele si baremele la proba scrisa din ziua de duminică, 04 decembrie 2016


Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă – Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2016


Tematica pentru examenul de absolvire – sesiunea noiembrie 2016 – poate fi consultata AICI !


Hotărârea nr. 75 din 24 octombrie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2016 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.


În atenția avocaților stagiari care urmează să susțină proba orală la disciplina “Drept penal”, în data de 17 noiembrie 2016, din următoarele serii și grupe: seria 2 grupa 1, seria 3 grupa 1, seria 3 grupa 2, seria 3 grupa 3, seria 4 grupa 4


Repartizarea la probele orale – EXAMEN de ABSOLVIRE a INPPA – Sesiunea noiembrie 2016 – În atenția avocaţilor stagiari care urmează să susțină probele orale începând cu data de 14 noiembrie 2016


INPPA BUCUREȘTI – PROGRAM DEPUNERE CAIETE DE LUCRĂRI PROFESIONALE – În atenția avocaților stagiari, cursanți ai INPPA care urmează să depună caietele de lucrări profesionale, pentru susținerea Examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie – decembrie 2016


În atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi anul II de pregătire profesională iniţială, care urmează să depună Caietele de lucrări profesionale în vederea susţinerii Examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2016, la INPPA Bucureşti.


Hotărârea nr. 74 din 10 iunie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind recunoașterea calificativelor obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de INPPA şi care au promovat exclusiv proba orală


Hotărârea nr. 73 din 10 iunie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire iniţială


Publicat in:
Arhive absolvire
Distribuie:
Array
Data publicarii: 10 iulie 2017