Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2021. Anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea prelucrării datelor cu caracter personal și pentru buna desfășurare a Examenului de absolvire a INPPA, fiecare candidat va primi prin intermediul adresei de e-mail sau/și telefon, un link pe care vă adresăm rugămintea să îl accesați de îndată.

Caz 1: După accesarea link-lui este necesară parcurgerea următorilor pași:

Pasul 1.1: Exprimarea consimțământului pentru publicarea/afișarea  informațiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la examen, repartizării pe săli şi a rezultatelor concursului;

Pasul 1.2: Consultarea informațiilor din profilul personal asociat examenului, pentru informare și verificare acuratețe.

Caz 2: În situația în care nu au fost indicate nici e-mail-ul, nici numărul de telefon, pentru accesarea link-ului la care s-a făcut referire în primul paragraf, vă rugăm să urmați pașii:

Pasul 2.1: Se accesează adresa web – https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx

Pasul 2.2: Pentru autentificare se vor introduce datele transmise la depunerea dosarului, respectiv:

– CNP, nume și prenume, sau

– serie/număr buletin, nume și prenume

După autentificare și obținerea link-ului de acces, se vor parcurge pașii 1.1 respectiv 1.2

Operațiunile de publicare și afișare prevăzute în calendarul concursului vor fi efectuate în conformitate cu starea acordului candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se regăsește în baza de date, la momentul procesării informațiilor necesare publicării din etapa respectivă.

Pentru neclarități sau dificultăți tehnice, vă rugăm să ne contactați la [email protected] sau [email protected]

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 17 octombrie 2021